کتابخانه کودک اصفهان / مسعود جهان‌آرا

Isfahan Children’s Library / Masoud Jahanara

برگی از تاریخ
کتابخانه کودک اصفهان

مسعود جهان‌آرا

کتابخانه کودک اصفهان از جمله ساختمان‌هایی است که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده و بودجه آن از سوی فرح پهلوی پرداخت شده است.

کتابخانه کودک اصفهان / مسعود جهان‌آرا

زیربنای کتابخانه ۱۱۰۰ مترمربع، و شامل سالن‌های قرائت، نقاشی، سینما و اجتماعات، و گالری نقاشی کودکان است.

کتابخانه کودک اصفهان / مسعود جهان‌آرا

ساخت کتابخانه کودک اصفهان در مهر ۱۳۴۷ شروع شد و در اسفند ۱۳۴۸ به بهره‌برداری رسید.

 


↑ برگرفته از مجله هنر و معماری (شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۴۸)