چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)

Iranian Architect Merit Award 2021

چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)

رویکرد
معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز

برگزارکننده
وب‌سایت معمار ایرانی

موضوع ویژه
خانه‌های آپارتمانی

داوران
فرشاد فرهی، کامران صفامنش، علیرضا امتیاز، رامبد ایلخانی، شادی عزیزی

شرایط شرکت‌کنندگان
ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی که از آغاز سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند، در این جایزه شرکت داده می‌شوند.

فرایند برگزاری
داوری این جایزه بر اساس مدارک و اطلاعات منتشرشده از پروژه‌های واجد شرایط در وب‌سایت معمار ایرانی، و طی سه مرحله به شرح زیر خواهد بود:

۱. مرحله مقدماتی (مرحله حذفی)
تمام پروژه‌های واجد شرایط توسط داوران بررسی شده و پروژه‌هایی که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده‌اند، کنار گذاشته می‌شوند و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا می‌کنند.

۲. مرحله نیمه‌نهایی (مرحله انتخابی)
داوران از میان پروژه‌های مرحله نیمه‌نهایی، پروژه‌های برتر مورد نظر خود را بدون رتبه‌بندی انتخاب می‌کنند و پروژه‌هایی که موفق به کسب رای مثبت اکثریت داوران نشده‌‌اند، کنار گذاشته می‌شوند. پروژه‌های منتخب در این مرحله، پروژه‌های فینالیست محسوب می‌شوند.

۳. مرحله فینال (مرحله رتبه‌بندی)
هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا سوم خود را از میان پروژه‌های فینالیست انتخاب می‌کنند؛ ۳ امتیاز به نفر اول، ۲ امتیاز به نفر دوم، و ۱ امتیاز به نفر سوم اختصاص می‌یابد، و در پایان، مجموع امتیازات همه داوران، رتبه‌های اول تا سوم جایزه را مشخص می‌کند.

امتیازات برندگان
برندگان ضمن دریافت لوح تقدیر و تندیس‌ شایستگی معمار ایرانی، از امتیاز معرفی و پوشش ویژه رسانه‌ای در اینستاگرام معمار ایرانی برخوردار خواهند بود.

زمان‌بندی
معرفی شرکت‌کنندگان: ۵ فروردین ۱۴۰۰
معرفی راه‌یافتگان به نیمه‌نهایی: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
معرفی فینالیست‌ها: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
معرفی برندگان: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، همزمان با روز ملی معمار

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *