مرکز موسیقی تهران / نادر اردلان

Tehran Music Center / Nader Ardalan

برگی از تاریخ
مرکز موسیقی تهران

نادر اردلان

مرکز موسیقی تهران در شمال تهران، در اطراف یک منطقه جنگلی واقع شده است، و فعالیت ارکستر سمفونی ملی و اجرای کنسرت‎های مختلف در این مرکز انجام می‌شود.

مرکز موسیقی تهران / نادر اردلان

مرکز موسیقی تهران شامل یک سالن بزرگ کنسرت به گنجایش ۲۰۰۰ نفر (به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع)، یک سالن به گنجایش ۵۰۰ نفر (به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع) و چندین سالن دیگر (به مساحت ۱۷۰۰ مترمربع)، و نیز یک کتابخانه عمومی مخصوص موزیک (به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع)، یک رستوران و قسمت‌های اداری است.

مرکز موسیقی تهران / نادر اردلان

درب شرقی مرکز، مخصوص ورود مردم، و درب غربی، مخصوص ورود خاندان سلطنتی است. همچنین درب شمال، مخصوص ورود ماشین‌ها، و درب جنوبی، مخصوص ورود موسیقی‌دانان است. تشکیلات سالن کنسرت نیز از بتون و تیرآهن‌های متقاطع است که تشکیل یک گنبد را می‌دهند. 

 


↑ برگرفته از مجله هنر و معماری (شماره ۴۵ و ۴۶، بهار و تابستان ۱۳۵۷)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *