روز جهانی معماری (۱۰ مهر ۱۴۰۲): معماری برای جوامع تاب‌آور

World Architecture Day 2023: Architecture for Resilient Communities

۱۰ مهر ۱۴۰۲
روز جهانی معماری: معماری برای جوامع تاب‌آور

اولین دوشنبه اکتبر هر سال که مصادف با روز جهانی اسکان بشر است، از سوی اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA) به عنوان «روز جهانی معماری» نام‌گذاری شده است. امسال، روز جهانی معماری مصادف با ۲ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی و ۱۰ مهر ۱۴۰۲ خورشیدی، و موضوع ویژه آن «معماری برای جوامع تاب‌آور» است.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *