Kian Residential Building / Barad Architects Group

ساختمان مسکونی کیان

گروه معماری باراد (بهرام بادین‌راد)

راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی چهارمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۰)

موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۶
مساحت زمین: ۳۵۵ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: آقای سردشتی
همکاران طراحی: ترمه خلدی، بیژن خرم‌دل مهربان
عکس: استودیو دید

بازدیدهای اولیه و بررسی و تحلیل‌های سایت پروژه، ما را به پتانسیل‌های خاص سایت و البته معضلات و محدودیت‌های آن واقف کرد. یکی از پتانسیل‌های مهم این سایت، وجود درختان مرتفع و بسیار باارزش در طول سطح اشغال بنا بود. این امر، ما را بر آن داشت که علاوه بر نما، در منظر داخلی هم، از این درختان بهره مناسبی بگیریم که ماحصل کار، قاب‌گرفتن این درختان در هر طبقه از ساختمان بود. در واقع، ساخت تصویری زیبا از قاب عکس‌هایی طبیعی با تنه و یا شاخ و برگ درختان، از دید ناظر داخلی، ایده اصلی ما در طراحی این بنا شد.

ساختمان مسکونی کیان / گروه معماری باراد
Courtesy of Barad Architects Group | Photo: Deed Studio

از معضلات موجود در سایت مورد نظر، زاویه تند ضلع جنوبی زمین و بنا، نسبت به راستای محور شرقی ـ غربی زمین بود که در نهایت، حل‌کردن این محدودیت، به پتانسیلی دیگر در طراحی بدل شد.

ساختمان مسکونی کیان / گروه معماری باراد
Courtesy of Barad Architects Group | Photo: Deed Studio

پس از رسیدن به ایده اولیه مناسب برای طراحی، فرم نهایی قاب‌های به‌دست‌آمده، تحت تاثیر پلان طبقات و زاویه تند فوق‌الذکر شکل گرفت و در نهایت، با تعبیه باغچه‌های طبیعی در این قاب‌ها، علاوه بر ارتباط بصری ساکنین با سبزینه‌های مجاور سایت، ارتباط عملی بین ساکنین و گیاهان نیز مورد توجه قرار گرفت و برقرار شد.

ساختمان مسکونی کیان / گروه معماری باراد
Courtesy of Barad Architects Group | Photo: Deed Studio

در طراحی داخلی، برای تاکید و توجه بیشتر به درختان قاب‌شده در بازشوهای شرقی، سعی در پرهیز از زیاده‌گویی شد و برای تاکید بصری بر مساحت واحد، سالن پذیرایی و آشپزخانه و هال خصوصی، با طولانی‌ترین خط نور ممکن، به هم دوخته شدند.

Kian Residential Building

Barad Architects Group (Bahram Badinrad)

Semi-Finalist of Iranian Architect Merit Award 2021

Location: Tehran, Iran
Date: 2017
Site Area: 355 sqm
Status: Completed
Client: Mr. Sardashti
Design Team: Termeh Kholdi, Bijan Khoramdel
Photo: Deed Studio

One thought on “Kian Residential Building / Barad Architects Group”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *