آزمایشگاه بهار / دفتر طراحی درک فضا

Bahar Laboratory / Darkefaza Design Studio

آزمایشگاه بهار

دفتر طراحی درک فضا (مهیار جمشیدی)

موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۸
مساحت: ۲۰۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: محمود یعقوبی
همکاران طراحی: مازیار جمشیدی، تینا الفیده‌فرد، بهناز محسنی
گرافیک: مازیار جمشیدی، صبا صادق‌پور
عکس: محمدحسین حمزه‌لویی

در این پروژه، با دو گروه کارکنان و مصرف‌کنندگان مواجه هستیم. مصرف‌‌کنندگان این فضا شامل افراد بزرگسال، معلول و کودک هستند که برای رفع نیازهای هر یک از این افراد، فضایی مناسب طراحی شده است. سالن انتظار این مجموعه دارای بخشی برای بازی کودکان، و نیمکت و میز‌هایی برای گذران زمان انتظار است که با اضافه‌شدن فضای سبز، مبلمان بهینه و سقف طراحی‌شده، گذران زمان در این سالن دلپذیرتر می‌شود.

آزمایشگاه بهار / دفتر طراحی درک فضا
Courtesy of Darkefaza Design Studio | Photo: M.H. Hamzehlouei

برای تفکیک‌ فضاهای عملکردی پروژه، از دیوارهایی نیمه‌شفاف استفاده شده است که در پس آنها، گیاهان همانند پرده عمل می‌کنند و این دیوارها در کنار کف‌سازی یکپارچه آزمایشگاه، در ایجاد یک فضای داخلی گسترده موثر هستند. همچنین خط‌هایی موازی که در محورها‌ی حرکتی و روی میز‌های کار قرار دارند، سقف سالن اصلی فضای کار را پوشانده‌اند و بازی نور و سایه سقف در کنار سیستم صوتی هوشمند سقفی، تکراری‌شدن فضای کار بیست‌و‌چهار ساعته را کاهش داده است.

آزمایشگاه بهار / دفتر طراحی درک فضا
Courtesy of Darkefaza Design Studio | Photo: M.H. Hamzehlouei

از ابتدا سعی بر آن بود که با استفاده از رنگ‌های زنده، فضا را از حالت معمول اداری یک آزمایشگاه خارج کنیم. برای این کار، از رنگ زرد که دارای شخصیتی شاد، دقیق و سر‌زنده است، در کنار رنگ سبز طبیعی گیاهان بهره گرفتیم که همین رنگ به عنوان المان بصری هویت سازمانی آزمایشگاه بهار انتخاب شد تا علاوه بر ساخت شخصیتی واحد برای آزمایشگاه، این مجموعه را صاحب خوانایی بهتری در فضای کلی کلینیک کند.

آزمایشگاه بهار / دفتر طراحی درک فضا
Courtesy of Darkefaza Design Studio | Photo: M.H. Hamzehlouei

سرویس بهداشتی در آزمایشگاه، فضایی متفاوت محسوب می‌شود، زیرا بیشتر مراجعین با آن سر و کار دارند که این موضوع، ارزش فضایی آن را بالا می‌برد. به همین جهت، در طراحی آزمایشگاه، نگاهی ویژه به این بخش شده است. این قسمت نیز دارای سیستم صوتی سقفی و فضای سبز است و در انتهای آن، دریچه‌ای مشخص برای قراردادن نمونه‌ها توسط بیماران وجود دارد که مستقیما با اتاق شست‌وشوی آزمایشگاه در ارتباط است. به این شکل، هم بر کارایی و خوانایی فضا افزوده شده است و هم مسائل بهداشتی بیشتر رعایت می‌شود.

Bahar Laboratory

Darkefaza Design Studio (Mahyar Jamshidi)

Location: Tehran, Iran
Date: 2020
Area: 200 sqm
Status: Completed
Client: Mahmoud Yaghoubi
Design Team: Maziar Jamshidi, Tina Alfidefard, Behnaz Mohseni
Graphic: Maziar Jamshidi, Saba Sadeghpour
Photo: M.H. Hamzehlouei

In this project, we face two groups of employees and users. Users of this space include adults, the disabled and children that a space is designed to meet their needs separately. The lounge has a playground for kids to play, and some benches and tables for waiting times. By adding the green space, optimized furniture and a well designed ceiling, we make it more pleasant to spend time in this room.

As a division of functional spaces, semi-transparent walls are seen with plants acting as curtains, which work alongside integrated flooring to have a wide space. The parallel lines on the moving axis and over the desks, cover the main lounge ceiling. Lighting of ceiling alongside smart ceiling audio system, reduce repetitiveness of twenty-four hour work area.

From the beginning, it was tried to avoid the usual office environment, by using the vibrant colors. That’s why we used yellow which has the cheerful, precise and lively personality, with the natural green color of the plants. This color was chosen as the visual element of the organizational identity of Bahar laboratory, to make the complex more recognizable in the clinic.

The WC in the laboratory is a different space, because it is used by most of the customers; so, it makes this space more valuable. Therefore, we tried to have specific consideration in this part. This part also contains the ceiling sound system and green space. The defined valve to put the samples by patients, is at the end of the WC, that is directly connected to the laboratory washing room. In this way, both efficiency and being readable has been increased, and hygienic issues are more considered.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *