ساختمان اداری پارک‌وی / استودیو ارش بعد چهارم فضا

Parkway Office Building / Arsh 4D Studio

ساختمان اداری پارک‌وی

استودیو ارش بعد چهارم فضا (علیرضا شرافتی، پانته‌آ اسلامی)

موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۷
مساحت: ۲،۳۷۳ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: بخش خصوصی
تیم طراحی: شبنم آزموده، ملیحه قلی‌زاده، محسن رضایی، شیوا سبزواری، راضیه شعاعی
سازه: علی شیخی
تاسیسات مکانیکی: علی غنی‌زاده
تاسیسات الکتریکی: علی پیلتن
عکس: محمدحسن اتفاق

چهارراه پارک‌وی یکی از شلوغ‌ترین تقاطع‌های تهران است و آلودگی هوا، آلودگی صوتی و آلودگی بصری، وجوه بارز این محدوده هستند. بدین‌ترتیب، «استتار» بهترین روش هم‌زیستی پروژه با مجموع این عوامل است.

ساختمان اداری پارک‌وی / استودیو ارش بعد چهارم فضا
Courtesy of Arsh 4D Studio | Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

شکاف‌های موجود در نمای پروژه که حاصل کسر مساحت نورگیر حذف‌شده در مرکز ساختمان هستند، منظر سبز و نور غیرمستقیم را وارد ساختمان می‌کنند.

Parkway Office Building

Arsh 4D Studio (Alireza Sherafati, Pantea Eslami)

Location: Tehran, Iran
Date: 2018
Area: 2,373 sqm
Status: Compeleted
Client: Private Sector
Design Team: Shabnam Azmoodeh, Malihe Gholizadeh, Mohsen Rezaei, Shiva Sabzevari, Razieh Shoaei
Structure: Ali Sheikhi
Mechanical Engineering: Ali Ghanizadeh
Electrical Engineering: Ali Piltan
Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

Parkway intersection is one of the busiest intersections in Tehran. Various types of pollution, including noise, air and visual pollution are prominent features of this area. “Camouflage” is the best way of coexistence with all these factors.

The slits in the facade which are the result of the subtraction of the the area of ​​the skylight space removed in the center of the building, bring green sight and the indirect light into the building.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *