ساختمان مسکونی ۲۰۸ مهرشهر / استودیو معماری فرامتن

208 Residential Building / Hypertext Architecture Studio

ساختمان مسکونی ۲۰۸ مهرشهر

استودیو معماری فرامتن (نسترن نصیری، حسن اسناوندی)

موقعیت: کرج، ایران
تاریخ: ۱۴۰۱
مساحت: ۱،۶۰۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: محمدرضا بیگی
سازه: مهتاب جلوخانی
تاسیسات: علیرضا طاهری
اجرا: گروه ساختمانی کیمیا
تیم اجرا: آقای مهرآذر، آقای فاضلی
رندرینگ و گرافیک: شقایق محمودی، سوگند خطیب‌پور
عکس: علی قلمبر، مجید عزیزی

خیابان یادگار امام (گلستان سابق) خیابانی است در کمربندی باغ‌شهر مهرشهر کرج که از یک طرف، با ساختمان‌های مسکونی، و از طرف دیگر، با زمین‌های بایر کشاورزی همجوار است. این خیابان که سال‌ها یک دسترسی محلی به شمار می‌آمد، در طرح جدید به یک کمربندی با کشیدگی شرقی‌ـ‌غربی تبدیل شده است و خانه‌های ویلایی کوچه‌های آرام این منطقه به‌تدریج جای خود را به ساختمان‌های مسکونی با ضوابط باغ‌شهری می‌دهند. قطعه‌ زمین پروژه که در نبش خیابان ۲۰۸ شرقی قرار گرفته‌، یکی از زمین‌های مجاور کمربندی است که همگی به شکل ذوزنقه‌ تقسیم‌بندی شده‌اند. همچنین عقب‌نشینی ۳ متری از شمال و ۱/۵ متری از ضلع غربی زمین، یکی از ضوابط باغ‌شهری این منطقه است که سبب شده تا پروژه از چهار جهت اصلی آزاد و بهره‌مند از نورگیری طبیعی باشد. 

ساختمان مسکونی ۲۰۸ مهرشهر / استودیو معماری فرامتن
Courtesy of Hypertext Architecture Studio | Photo: Ali Ghalambor

برنامه پروژه، طراحی یک ساختمان چهار طبقه (سه طبقه مسکونی و یک طبقه تجاری) بود؛ واحدهای تجاری در طبقه همکف و همجوار با خیابان اصلی، و واحدهای مسکونی در طبقات فوقانی، با دسترسی از کوچه فرعی قرار گرفته‌‌اند. طبقات مسکونی پروژه را به دو واحد شمالی و جنوبی تقسیم کردیم، به‌گونه‌ای که هرکدام از واحد‌ها از منظر آزاد برخوردار باشند. فضای داخلی را نیز در سه عرصه عمومی، خصوصی و نیمه‌خصوصی سازماندهی کردیم؛ فضای خصوصی را در ضلع غربی، به دور از دسترسی اصلی کمربندی، و دو عرصه عمومی و نیمه‌خصوصی را در ارتباط با یکدیگر، در جبهه شرقی قرار دادیم. در ادامه، با ایجاد برش‌های عمودی در مرز این عرصه‌ها، پاکت‌های فضایی مستقلی در جبهه‌های شرقی و جنوبی به وجود آوردیم که تفکیک این عرصه‌ها در نمای پروژه نیز نمود پیدا کرده است.

ساختمان مسکونی ۲۰۸ مهرشهر / استودیو معماری فرامتن
Courtesy of Hypertext Architecture Studio | Photo: Ali Ghalambor

جبهه شرقی پروژه را که منطبق بر ضلع مورب ذوزنقه‌ قطعه زمین است، مضرس کردیم تا از طرفی، فضای داخلی واحد‌ها را سکونت‌پذیر کنیم، و از طرف دیگر، فضایی را به عنوان تراس یا فضای نیمه‌باز واحد‌ها، حائل میان درون و بیرون، در برابر آلودگی صوتی و بصری قرار دهیم. همچنین به منظور تفکیک متریال عملکرد مسکونی و تجاری در نما، مصالح بدنه تجاری را ترکیبی از سنگ و شیشه، و مصالح طبقات مسکونی را در راستای هماهنگی بیشتر با بافت باغ‌شهر، آجر در نظر گرفتیم.

208 Residential Building

Hypertext Architecture Studio (Nastaran Nasiri, Hasan Asnavandi)

Location: Karaj, Iran
Date: 2022
Area: 1,600 sqm
Status: Completed
Client: Mohammadreza Beigi
Structure: Mahtab Jolokhani
MEP Consultant: Alireza Taheri
Construction: Kimia Construction Company
Construction Team: Mr. Mehrazar, Mr. Fazelli
Rendering & Graphic: Shaghayegh Mahmoudi, Sogand Khatibpour
Photo: Ali Ghalambor, Majid Azizi

Yadegar-e Imam Street in Mehrshahr is changing; It used to be a small road, but now it’s a boulevard. This could change how people live there; Villa houses are slowly being replaced by buildings that follow garden city planning rules. The boulevard runs from east to west, and the nearby lands are divided in the form of a trapezoid. The plot of the project’s land  is located at the corner of East 208th Street. We have to leave space around the building, about 3 meters from the north and 1.5 meters from the west; This makes the building open and lets natural light in. 

The project plan is to build a four-story building with three floors for residential, and one floor for shops. The shops are on the first floor, facing the main road, and the residential part on top, have a separate way in. The residential part are divided into north and south units to give each one a nice view. Inside, we have three areas: public, semi-private and private. The private area is on the west side, away from the big road, while two public and semi-private areas are on the east side. The eastern side is important and creates a space for the units to enjoy, like semi-open terraces. This also helps keep noise and bad views away.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *