خانه‌ای در تهران / وارطان هوانسیان

A House in Tehran / Vartan Hovanesian

برگی از تاریخ
خانه‌ای در تهران

وارطان هوانسیان

ـ دو اشکوبه با یک قسمت زیرزمین
ـ زیربنا در حدود ۲۸۰ مترمربع
ـ دارای دو سالن، ناهارخوری و پنج اطاق با وسایل دیگر

 


↑ برگرفته از مجله آرشتیکت (شماره ۵، بهمن ۱۳۲۶)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *