بانک ملی اصفهان / محسن فروغی

Isfahan Melli Bank / Mohsen Foroughi

برگی از تاریخ
بانک ملی اصفهان

محسن فروغی

ساختمان بانک ملی اصفهان، نزدیک میدان شاه، در زاویه یک خیابان مهم و یک خیابان فرعی (خیابان سپه و خیابان تیموری) قرار گرفته است. منطق، سادگی و زیبایی، از عوامل مشخصه این بنا محسوب می‌شوند، و در عین‌حال که اسلوب جدید معماری در آن حکم‌فرمایی می‌کند، در کاشی‌کاری‌های خارجی و …، از سبک باستانی نیز بی‌بهره نیست و ستون‌های باریک و بلند ایوان جنوبی، نمونه‌ای از بنای چهل‌ستون اصفهان را دربردارد.

بانک ملی اصفهان / محسن فروغی

برنامه بنا شامل یک تالار معاملات با ۲۰ باجه، ۱۶ اتاق برای کارمندان، سالن باشگاه، ناهارخوری، زمین ورزشی و استخر شناست. دفاتر بدون استثناء، در طرف جنوب قرار گرفته‌اند و یک ایوان سرتاسری، بنا را از طرف جنوب، از گرمای آفتاب تابستان محافظت می‌کند، و از طرف دیگر، یک راهرو شمالی، قسمت دفاتر را از صدای خیابان و سرمای زمستان محفوظ می‌دارد. مساحت زیربنا در حدود ۲۰۰۰ مترمربع است، و بنا به‌طور کلی در ۳ طبقه طرح شده، به‌جز تالار معاملات که ارتفاع آن بیشتر و دارای یک زیرزمین است.

بانک ملی اصفهان / محسن فروغی

استخوان‌بندی بنا از بتن مسلح، دیوارها با آجر و ملات سیمان یا ماسه‌آهک، روکارسازی از سنگ سفید، و ازاره از سنگ خاکستری محلی است. در قسمتی از نمای خارجی بنا، کاشی مصرف شده، و کف‌ها با موزاییک و اتاق‌ها با مشمع فرش شده‌اند. بام عمارت نیز تراش و عایق‌کاری انجام شده است.

بانک ملی اصفهان / محسن فروغی

بنای بانک ملی اصفهان در اردیبهشت‌ ۱۳۲۱، به‌وسیله شرکت مقاطعه‌کاری ساختمان‌های کشوری شروع و در ۲۴ آبان‌ ۱۳۲۳ تحویل قطعی شده، و هزینه ساخت آن بالغ بر ۱۰/۸۵۰/۰۰۰ ریال است.

 


↑ برگرفته از مجله آرشتیکت (شماره ۱، مرداد و شهریور ۱۳۲۵)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *