خانه‌ای در تهران / لیلا فرهاد معتمد

A House in Tehran / Leila Farhad Motamed

برگی از تاریخ
خانه‌ای در تهران

لیلا فرهاد معتمد

لیلا فرهاد معتمد، همسر معمار فقید تئاتر شهر تهران، زنده‌یاد علی سردارافخمی است. او این خانه را با روحیه کاملا ایرانی، برای زندگی خودشان طراحی کرده است.

 


↑ برگرفته از مجله هنر و معماری (شماره ۳۵ و ۳۶، تابستان و پاییز ۱۳۵۵)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *