هشت پرده از معماری ورودی / ۱

Eight Types of Entrance Architecture / 1

هشت پرده از معماری ورودی / ۱

۱ |
ساختمان اداری آفتاب / بهزاد اتابکی

ساختمان اداری آفتاب / بهزاد اتابکی
Courtesy of Behzad Atabaki | Photo: Behzad Atabaki

۲ |
آپارتمان شماره ٨٤ / استودیو میری

آپارتمان شماره ٨٤ / استودیو میری
Courtesy of Miristudio | Photo: Masoud Moubin

۳ |
کافه دی‌ور (خانه نوشیدنی ایرانی) / دفتر معماری خط سوم

کافه دی‌ور (خانه نوشیدنی ایرانی) / دفتر معماری خط سوم
Courtesy of Lin3rd Studio | Photo: Salman Mousavinezhad

۴ |
مجتمع مسکونی بلوار کاج / مهندسین معمار سروستان

مجتمع مسکونی بلوار کاج / مهندسین معمار سروستان
Courtesy of Sarvestan Architecture Group | Photo: Farshid Nasrabadi

۵ |
ساختمان مسکونی سالاریه / دفتر معماری هرم

ساختمان مسکونی سالاریه / دفتر معماری هرم
Courtesy of Heram Architects | Photo: Deed Studio

۶ |
ساختمان گلخون / استودیو میری

ساختمان گلخون / استودیو میری
Courtesy of Miristudio | Photo: Masoud Moubin

۷ |
مجتمع مسکونی کوهستان / امین فردوسی

مجتمع مسکونی کوهستان / امین فردوسی
Courtesy of Amin Ferdousi | Photo: Deed Studio

۸ |
ساختمان مسکونی باریت / دفتر طرح و معماری پرگار

ساختمان مسکونی باریت / دفتر طرح و معماری پرگار
Courtesy of Pargar Architecture & Design Studio | Photo: Hossein Farahani

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *