All posts by Iranian Architect

Winners of Iranian Architect Merit Award 2018

برندگان جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

در مرحله نهایی، هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا پنجم خود را از میان پروژه‌های فینالیست انتخاب کردند که 5 امتیاز به رتبه‌های اول، 4 امتیاز به رتبه‌های دوم، 3 امتیاز به رتبه‌های سوم، 2 امتیاز به رتبه‌های چهارم، و 1 امتیاز به رتبه‌های پنجم اختصاص یافت. در پایان، مجموع امتیازات همه داوران، رتبه‌های اول تا سوم جایزه را مشخص کرد.

Read More ›››

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018

معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی یک ساختمان مسکونی آپارتمانی.

Read More ›››

Iran Pavilion at The Venice Architecture Biennale 2016 / Mohammadreza Taghipour, Tahereh Hosseinnezhad, Mahdieh Kakhki

غرفه ایران در دوسالانه معماری ونیز 2016
معمار: محمدرضا تقی‌پور، طاهره حسین‌نژاد، مهدیه کاخکی
موقعیت: ونیز، ایتالیا
تاریخ: 1394
مساحت: 32 مترمربع

وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / برگزیده مرحله اول
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

غرفه ایران در دوسالانه معماری ونیز 2016 / محمدرضا تقی‌پور، طاهره حسین‌نژاد، مهدیه کاخکیغرفه ایران در دوسالانه معماری ونیز 2016 / محمدرضا تقی‌پور، طاهره حسین‌نژاد، مهدیه کاخکیغرفه ایران در دوسالانه معماری ونیز 2016 / محمدرضا تقی‌پور، طاهره حسین‌نژاد، مهدیه کاخکیغرفه ایران در دوسالانه معماری ونیز 2016 / محمدرضا تقی‌پور، طاهره حسین‌نژاد، مهدیه کاخکی

Read More ›››

Finalists of Iranian Architect Merit Award 2018

پروژه‌های فینالیست جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

شرایط راه‌یافتگان به مرحله نهایی: در مرحله نیمه‌نهایی، پروژه‌های راه‌یافته به این مرحله، توسط داوران بررسی شدند و در پایان، پروژه‌هایی که موفق به کسب رای مثبت اکثریت داوران شده بودند، به مرحله نهایی راه‌ یافتند.

Read More ›››

Danfoss Office / A1 Architecture

دفتر اداری شرکت دانفوس
معمار: دفتر معماری ایوان (امیر افغان)
موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: 1395
مساحت: 120 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده

کارفرما: سهیل مختاری
همکاران طراحی: حامد اخوی‌زادگان، ایلا کبگانی
عکس:
استودیو دید

دفتر اداری شرکت دانفوس / دفتر معماری ایواندفتر اداری شرکت دانفوس / دفتر معماری ایواندفتر اداری شرکت دانفوس / دفتر معماری ایواندفتر اداری شرکت دانفوس / دفتر معماری ایوان

Read More ›››

Semi-Finalists of Iranian Architect Merit Award 2018

پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

شرایط راه‌یافتگان به مرحله نیمه‌نهایی: در مرحله مقدماتی، پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه شایستگی معمار ایرانی، توسط داوران بررسی شدند و در پایان، پروژه‌هایی که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده بودند، کنار گذاشته شده و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه‌ یافتند.

Read More ›››