All posts by Iranian Architect

Triangle Panel Discussion 3

سومین برنامه از سری برنامه‌های مثلث
کمی تاب بخوریم

8 گفتار 7 دقیقه‌ای درباره موضوعاتی در حواشی معماری که هرچند بسیار اثرگذار و شکل‌دهنده‌اند، اما کمتر از فرآیند معماری‌کردن به آن‌ها توجه می‌شود

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396، خانه هنرمندان ایران

سومین برنامه از سری برنامه‌های مثلث: کمی تاب بخوریم

Read More ›››

Lecture by Karl Kvaran: Architecture in Norway; Theory of Contemporary Democratic Spaces

معماری نروژ؛ مبانی فضاهای مردم‌محور معاصر
سخنرانی کارل کواران، معمار ایسلندی ـ فرانسوی و از مدیران گروه اسپرینت استودیو

سمیناری درباره طراحی ارتباطات پویا میان فضاهای خصوصی و عمومی به عنوان مولد یک فضای سوم، فضاهای مردم‌محور معاصر، روابط متقابل کیفیات فضاهای داخلی و خارجی، و پایداری اجتماعی و محیطی، با ارائه نمونه‌هایی از پروژه‌های تاثیرگذار نروژی

یکشنبه 3 اردیبهشت 1396، سالن پژوهشکده باقرالعلوم

معماری نروژ؛ مبانی فضاهای مردم‌محور معاصر: سخنرانی کارل کواران، معمار ایسلندی ـ فرانسوی و از مدیران گروه اسپرینت استودیو

Architecture & Urbanism Criticism Panel 180

یکصد و هشتادمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی
رونمایی از کتاب «جسم و جان شهر»؛ تأملی بر حق حیات، کیفیت زندگی، شورا و شورایاری

سخنران: احمد مسجدجامعی
اعضای پنل: مظفر صرافی، مسعود کوثری، اسکندر مختاری
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 4 اردیبهشت 1396، خانه هنرمندان ایران

یکصد و هشتادمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی: رونمایی از کتاب «جسم و جان شهر»؛ تأملی بر حق حیات، کیفیت زندگی، شورا و شورایاری

project-0192_00

Headquarters of Hashtgerd Construction Engineering Organization / Mousa Azizi

ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد
معمار: موسی عزیزی
موقعیت: هشتگرد، کرج، ایران
تاریخ: 1395
مساحت: 1000 مترمربع
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه نخست
کارفرما: سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزیساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتگرد / موسی عزیزی

Read More ›››

Celebration of International Day for Monuments and Sites 2017

بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی
با موضوع «میراث فرهنگی و توریسم پایدار»

سخنرانی رضا داوری اردکانی: حکمت سفر در فرهنگ ایرانی
سخنرانی مهدی حجت: مفهوم و چیستی توریسم پایدار

دوشنبه 28 فروردین 1396، دفتر موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

event-0589