پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

Semi-Finalists of Iranian Architect Merit Award 2022

پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

در مرحله مقدماتی داوری پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)، پروژه‌های واجد شرایط شرکت در جایزه توسط داوران بررسی شدند و در پایان، ۱۶ پروژه‌ که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شدند، کنار گذاشته شدند و ۱۱ پروژه‌ باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه‌ یافتند:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *