Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 293

دویست و نود و سومین گفتمان هنر و معماری
مسیر گردشگری در بافت تاریخی

|- همراه با آیین رونمایی تمبر جاده ابریشم

پنل گفتگو: آیدا آل‌هاشمی، احسان دیزانی، علی‌اکبر نصرآبادی
دبیر پنل: نسیم ایرانمنش

چهارشنبه 25 مهر 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و نود و سومین گفتمان هنر و معماری: مسیر گردشگری در بافت تاریخی

Art & Architecture Panel 291

دویست و نودویکمین گفتمان هنر و معماری
آرای تهران‌پژوهی

پنل گفتگو: زهرا اهری، لاله تقیان، ناصر تکمیل همایون، سیدمحسن حبیبی، محمدحسن خوشنویس، اسکندر مختاری طالقانی، ماندانا یزدان‌شناس
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 11 مهر 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و نودویکمین گفتمان هنر و معماری: آرای تهران‌پژوهی

Art & Architecture Panel 290

دویست و نودمین گفتمان هنر و معماری
معماری همساز با طبیعت، با نگاهی به آثار ثبت‌شده معماری خاک در میراث جهانی یونسکو

پنل گفتگو: نوا توکلی مهر، نازیلا خاقانی، سیده‌مامک صلواتیان، مهناز محمودی
دبیر پنل: ایرج شهروز تهرانی

چهارشنبه 4 مهر 1397، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و نودمین گفتمان هنر و معماری: معماری همساز با طبیعت، با نگاهی به آثار ثبت‌شده معماری خاک در میراث جهانی یونسکو