Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 255

دویست و پنجاه‌وپنجمین گفتمان هنر و معماری
تاریخ شفاهی میراب‌ها و میرابی

|- نحوه توزیع آب در شهر قزوین، از زبان میراب‌ها و بعضا شهروندان قدیمی این شهر

پنل گفتگو: مهدی مجابی، ناصر نوروززاده چگینی، سمیه مراقی
دبیر پنل: نسیم ایرانمنش

چهارشنبه 26 مهر 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و پنجاه‌وپنجمین گفتمان هنر و معماری: تاریخ شفاهی میراب‌ها و میرابی

Art & Architecture Panel 251

دویست و پنجاه‌ویکمین گفتمان هنر و معماری
سومین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی اکبریه بیرجند

پنل گفتگو: آرش شریفی، علی طاهری، ابوالحسن میرعمادی، یزدان هوشور
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 29 شهریور 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و پنجاه‌ویکمین گفتمان هنر و معماری؛ سومین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی اکبریه بیرجند

Art & Architecture Panel 250

دویست و پنجاهمین گفتمان هنر و معماری
علی حاتمی و معماری تصویر؛ نقش معماری و فضا در آثار سینماگران مؤلف ایران

پنل گفتگو: شهریار سیروس، علیرضا زرین‌دست، حبیب‌الله شیبانی
دبیر پنل: امید جوانبخت

چهارشنبه 22 شهریور 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و پنجاهمین گفتمان هنر و معماری: علی حاتمی و معماری تصویر؛ نقش معماری و فضا در آثار سینماگران مؤلف ایران

Art & Architecture Panel 250 (cancelled)

دویست و پنجاهمین گفتمان هنر و معماری
حوزه تمدنی کارون

پنل گفتگو: سیدکیانوش لاری بقال، حبیب عابدی، روح‌الله مجتهدزاده، معصومه حاجی‌زاده
دبیر پنل: فاطمه ظفرنژاد

چهارشنبه 8 شهریور 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

به علت اشکال فنی،  این برنامه لغو و برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد.

دویست و پنجاهمین گفتمان هنر و معماری: حوزه تمدنی کارون

Art & Architecture Panel 248

دویست و چهل‌وهشتمین گفتمان هنر و معماری
یزد من ثبت شد؛ جشن ثبت جهانی شهر یزد

پنل گفتگو: جلیل شاهی، محمدحسن طالبیان، نریمان فرح‌زا، عمید مسعودی
دبیر پنل: پرویز طلائی

چهارشنبه 25 مرداد 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وهشتمین گفتمان هنر و معماری: یزد من ثبت شد؛ جشن ثبت جهانی شهر یزد

Art & Architecture Panel 247

دویست و چهل‌وهفتمین گفتمان هنر و معماری
دومین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی شاهزاده ماهان

پنل گفتگو: خوبچهر کشاورزی، آزاده شاهچراغی، آرش شریفی، علی طاهری
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 18 مرداد 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وهفتمین گفتمان هنر و معماری؛ دومین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی شاهزاده ماهان