Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 248

دویست و چهل‌وهشتمین گفتمان هنر و معماری
یزد من ثبت شد؛ جشن ثبت جهانی شهر یزد

پنل گفتگو: جلیل شاهی، محمدحسن طالبیان، نریمان فرح‌زا، عمید مسعودی
دبیر پنل: پرویز طلائی

چهارشنبه 25 مرداد 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وهشتمین گفتمان هنر و معماری: یزد من ثبت شد؛ جشن ثبت جهانی شهر یزد

Art & Architecture Panel 247

دویست و چهل‌وهفتمین گفتمان هنر و معماری
دومین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی شاهزاده ماهان

پنل گفتگو: خوبچهر کشاورزی، آزاده شاهچراغی، آرش شریفی، علی طاهری
دبیر پنل: انوشه منصوری

چهارشنبه 18 مرداد 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وهفتمین گفتمان هنر و معماری؛ دومین نشست «با یونسکو در گذر باغ ایرانی»: باغ جهانی شاهزاده ماهان

Art & Architecture Panel 246

دویست و چهل‌وششمین گفتمان هنر و معماری
شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

پنل گفتگو: کمال اطهاری، علی اعطا، عبدالعلی رضایی، محمود عبدالله‌زاده، ترانه یلدا
دبیر پنل: سیمین حناچی

چهارشنبه 11 مرداد 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وپنجمین گفتمان هنر و معماری: شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

Art & Architecture Panel 244

دویست و چهل‌وچهارمین گفتمان هنر و معماری
آیین رونمایی و امضاء جلد چهارم کتاب اندیشه معماران معاصر ایران

پنل گفتگو: سیروس باور، مصطفی بهزادفر، عباس فرخ زنوزی، احمد سعیدنیا، شهرام گل‌امینی
دبیر پنل: علیرضا قهاری

چهارشنبه 28 تیر 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وچهارمین گفتمان هنر و معماری: آیین رونمایی و امضاء جلد چهارم کتاب اندیشه معماران معاصر ایران

Art & Architecture Panel 243

دویست و چهل‌وسومین گفتمان هنر و معماری
چهارمین دوره جایزه دکتر منوچهر مزینی (دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی)

سخنرانان: ایرج اعتصام، احمد سعیدنیا، خوبچهر کشاورزی، اسکندر مختاری، پرویز مزینی

چهارشنبه 21 تیر 1396، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

دویست و چهل‌وسومین گفتمان هنر و معماری: چهارمین دوره جایزه دکتر منوچهر مزینی (دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی)

Art & Architecture Panel 239

دویست و سی‌ونهمین گفتمان هنر و معماری
میراث جهانی باغ ایرانی (به یاد دکتر علی‌اکبر صارمی)

معرفی مصادیقی از باغ‌های ایرانی در شرق و غرب (باغ‌های کشمیر، الحمرا، لاهور و تاج محل)

پنل گفتگو: هدی علم‌الهدی، حسین سلطان‌زاده، خوبچهر کشاورزی، ترانه یلدا
دبیر پنل: شهریار سیروس

چهارشنبه 27 بهمن 1395، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

event-0580