Art & Architecture Panel

Art & Architecture Panel 239

دویست و سی‌ونهمین گفتمان هنر و معماری
میراث جهانی باغ ایرانی (به یاد دکتر علی‌اکبر صارمی)

معرفی مصادیقی از باغ‌های ایرانی در شرق و غرب (باغ‌های کشمیر، الحمرا، لاهور و تاج محل)

پنل گفتگو: هدی علم‌الهدی، حسین سلطان‌زاده، خوبچهر کشاورزی، ترانه یلدا
دبیر پنل: شهریار سیروس

چهارشنبه 27 بهمن 1395، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

event-0580

Art & Architecture Panel 238

دویست و سی‌وهشتمین گفتمان هنر و معماری
نشست پنجم ضرورت تحول در آموزش معماری: تجربه عملی و آشنایی با فرایند ساخت

سخنرانان: فرهاد احمدی، ایرج کلانتری، محمود گلابچی، عمید مسعودی، ابوالحسن میرعمادی، محسن وفامهر

چهارشنبه 20 بهمن 1395، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

event-0577

Art & Architecture Panel 235

دویست و سی‌وپنجمین گفتمان هنر و معماری
کنشگران در کاهش آسیب‌های اجتماعی

پنل گفتگو: گیتی اعتماد، مجید ابهری، داریوش زمانی، نظام‌الدین قهاری
دبیر پنل: سیدعلیرضا قهاری

چهارشنبه 29 دی 1395، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

event-0566

Art & Architecture Panel 234

دویست و سی‌وچهارمین گفتمان هنر و معماری
نشست چهارم ضرورت تحول در آموزش معماری کشور: مهارت‌ها و توانمندی‌ها

سخنرانان: فرهاد احمدی، احمد اخلاصی، کتایون تقی‌زاده، رضا دانشمیر، متین علاقمندان، محمود گلابچی، علیرضا مستغنی

چهارشنبه 22 دی 1395، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

event-0564