Middle East Architect Awards

Success of Iranian Architects in Middle East Architect Awards 2014

درخشش معماران ایرانی در جوایز معمار خاورمیانه 2014

MEA Awards 2014
© www.designmena.com

چهارشنبه 28 آبان 1393، دبی: معماران ایرانی موفق شدند سه جایزه از 15 جایزه جوایز معمار خاورمیانه در سال 2014، شامل جایزه پروژه مسکونی سال، جایزه پروژه بخش عمومی سال و جایزه پروژه اجتماعی / فرهنگی سال را به خود اختصاص دهند:

| خانه شریفی‌ها / دفتر معماری دیگر (علیرضا تغابنی)
برنده جایزه پروژه مسکونی سال

| 25 میلیمتری / دفترطراحی زما (رضا مفاخر)
برنده جایزه پروژه بخش عمومی سال

| یادمان شمس تبریزی / شرکت BNS (فرشاد کازرونی، آذین سلطانی، فرناز بخشی)
برنده جایزه پروژه اجتماعی / فرهنگی سال

Read More ›››

L.E.D. Architects shortlisted for Boutique Architecture Firm of the Year, in Middle East Architect Awards 2014

مهندسان مشاور منظر . بوم . نقش، نامزد دریافت جایزه دفتر کوچک معماری سال
در جوایز معمار خاورمیانه 2014

مهندسان مشاور منظر . بوم . نقش، به مدیریت شهاب میرزاییان، به عنوان نامزد دریافت جایزه دفتر کوچک معماری سال (با پرسنل کمتر از 50 نفر) در جوایز معمار خاورمیانه 2014 انتخاب شد.

event-0179
Courtesy of L.E.D. Architects

برندگان جوایز معمار خاورمیانه که امسال هفتمین دوره خود را در 15 گروه پشت سر خواهد گذاشت، چهارشنبه 19 نوامبر 2014 (28 آبان 1393) معرفی خواهند شد. امسال، 10 پروژه از ایران، در 6 گروه‌‌، به جمع فینالیست‌های این جوایز راه یافته‌اند و در دوره گذشته نیز، کورش حاجی‌زاده موفق به کسب جایزه معمار سال شده بود.


10 Iranian Projects shortlisted for Middle East Architect Awards 2014

10 پروژه از ایران، در میان فینالیست‌های جوایز معمار خاورمیانه 2014

10 پروژه از ایران، در 6 گروه‌‌، به جمع فینالیست‌های جوایز معمار خاورمیانه در سال 2014 راه یافتند. برندگان این رقابت که امسال هفتمین دوره خود را در 15 گروه پشت سر خواهد گذاشت، چهارشنبه 19 نوامبر 2014 (28 آبان 1393) معرفی خواهند شد. در دوره گذشته این جوایز نیز، کورش حاجی‌زاده موفق به کسب جایزه معمار سال شده بود.

1. برج اختیاریه / دفتر طراحی زما (رضا مفاخر)
نامزد دریافت جایزه پروژه مسکونی سال

© www.designmena.com
© www.designmena.com

Read More ›››