The House of Paliz Alley / Remo Studio

خانه کوچه پالیز
معمار: استودیوی طراحی معماری رمو (سیدمحمدرضا مقدم)
موقعیت: بهشهر، مازندران، ایران
تاریخ: 1395
مساحت: 240 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: محسن باقري

سازه: عبدالعظیم بهشتی
تاسیسات: میرصفدر مجلل
اجرا و نظارت: سیدمحمدرضا مقدم
عکس: حسین فراهانی

project-0173_01project-0173_02project-0173_03project-0173_04

کوچه پالیز در دل شهرستان بهشهر، از درون باغات مرکباتی که در مرکز شهر وجود داشت، شکل گرفت، باغاتی که به تازگی کاربري مسکونی گرفته و چند سالی است که خانه‌ها جاي درختان آن را گرفته‌اند. شاید برگزیدن این نام یادآوري‌اي باشد براي اینکه اینجا در گذشته چه مکانی بوده است و تسکینی باشد بر زخم‌هاي درختان قطع‌شده! پالیز کوچه‌ای‌ است بن‌بست که تا به امروز، تقریبا 60 درصد زمین‌هاي موجود در آن در دست ساخت‌وساز قرار گرفته است. سایت پروژه در انتهاي این کوچه که خود به دو کوچه بن‌بست شش‌متری در سمت چپ و راست ختم می‌شود، قرار دارد. از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که زمین‌هاي واقع در این دو کوچه شش‌متری را از بقیه زمین‌ها متمایز کرده، وجود آپارتمان‌هایی بلندتر در مقابل این زمین‌ها و از بین رفتن دید و منظر مناسب براي این خانه‌هاست.

Courtesy of Remo Studio | Photo: Hossein Farahani
Courtesy of Remo Studio | Photo: Hossein Farahani

ایده طراحی از سه دغدغه اصلی براي ما آغاز شد:
نخست، نبود دید و منظر و چشم‌انداز مناسب از درون سایت براي کاربران این خانه،
دوم، توجه به اقلیم شهرستان بهشهر و شرجی‌بودن منطقه، به همراه گرماي به مراتب بالاتر از شهرهاي غرب مازندران در فصل تابستان، و میانگین بارش زیاد در فصل زمستان و رطوبت بالاي خاك این منطقه و معضل تخریب ساختمان، حتی با توجه به عایق‌کاري مناسب،
سوم، دغدغه کارفرما که بیشتر حول‌وحوش کیفیت بصري و زیبایی خانه‌اش متمرکز می‌شد؛ او از ما خواست خانه‌اي برایش بسازیم که با توجه به اینکه زمینش کوچک و 200 متر بود، ولی در نهایت، خانه به مراتب باشکوه‌تر و بزرگ‌تر از آنچه که می‌تواند در این زمین اتفاق بیافتد، نمود داشته باشد.

Courtesy of Remo Studio | Photo: Hossein Farahani
Courtesy of Remo Studio | Photo: Hossein Farahani

بعد از بررسی چالش‌هاي پیش‌ رو، با توجه به اینکه خواستیم تمام این سه دغدغه را براي این پروژه که نماي اصلی آن، نماي جنوبی بود، هموار کنیم، به یک الگوي واحد براي حل این مشکلات دست پیدا کردیم و آن را به کارفرما ارائه دادیم که به ترتیب، به شرح زیر بود:
1. ساخت بنا از روي پیلوت، به منظور تامین دید و منظر مناسب، با توجه به قرارگیري آپارتمانی در مقابل سایت و از بین رفتن دید و منظر براي این پروژه، و همچنین جریان‌داشتن هوا در زیر ساختمان و فاصله‌گرفتن از زمین، به منظور مقابله با رطوبت زمین

Courtesy of Remo Studio | Photo: Hossein Farahani
Courtesy of Remo Studio | Photo: Hossein Farahani

2. تقسیم نماي ساختمان به چهار بخش، شامل دو بیرون‌زدگی و دو تورفتگی، براي ایجاد مکش و فشار و هدایت جریان طبیعی هوا به داخل بنا و بی‌نیازي از استفاده مداوم از دستگاه‌هاي برودتی، همچنین استفاده از دو متریال براي پوشش نما، براي کمک به بهتر و زودتر رسیدن به این خواسته؛ اولی، رنگ سفید براي انعکاس نور خورشید و دومی، استفاده از چوب با ظرفیت حرارتی بالا براي کاهش نوسانات دماي داخل ساختمان
پیش‌آمدگی‌ها به غیر از ایجاد کوران هوا، نقش سایه‌اندازي بر روي بدنه ساختمان را هم دارا هستند که در قسمت‌هایی که تورفتگی وجود دارد، این نقش با ایجاد لوورهایی در نما تامین شد.

Courtesy of Remo Studio | Photo: Hossein Farahani
Courtesy of Remo Studio | Photo: Hossein Farahani

3. تامین خواسته کارفرما براي کیفیت بصري طرح و رسیدن به چهره ساختمانی به مراتب عضلانی و باشکوه، به وسیله باکس‌هاي نما و شکست‌هاي اطراف پنجره‌هایی که فاقد باکس هستند

project-0173_01project-0173_02project-0173_03project-0173_04project-0173_05project-0173_06project-0173_07project-0173_08project-0173_09project-0173_10project-0173_11project-0173_12project-0173_13project-0173_14project-0173_15project-0173_16project-0173_17project-0173_18project-0173_19project-0173_20project-0173_21project-0173_22C:UsersremostudioDocuments11111.pdfC:UsersremostudioDocuments11111.pdf

The House of Paliz Alley
Architect: Remo Studio (Seyed Mohammadreza Moghaddam)
Location: Behshahr, Mazandaran, Iran
Date: 2016
Area: 240 sqm
Status: Completed
Client: Mohsen Bagheri
Structure: Abdolazim Beheshti

Mechanical Consultant: Mir Safdar Mojallal
Construction & Supervision: Seyed Mohammadreza Moghaddam
Photo: Hossein Farahani

Paliz Alley emerged in citrus groves in the heart of Behshahr, whose occupancy has been changing over the past few years, giving up the space to residential buildings. The name selected could be a reminder of what the area once used to be, and could probably heal the wounds of the trees cut down (Paliz in Persian language means the garden). Paliz is a blind alley, 60 percent of whose area has so far been under construction. The project site is located in the end of the alley, and is flanked by a 6-meter wide dead-end on either side. The lands in the two dead-ends are different from other tracts, because they are overshadowed by other taller apartment buildings across from them, and do not have a pleasant landscape.

The design idea was formed of three issues that initially concerned us:
First, lack of a pleasant landscape and view from inside the site for the occupants,
Second, the climate in Behshahr and the humid weather accompanied by the relatively higher temperature as compared with the cities to the west of Mazandaran in summer, the excessive rainfall in the winter, and the high humidity of the soil, which would end in the destruction of the building, even despite good insulation,
Third, the client’s concerns, which were mainly about the aesthetics and visual qualities of the building; As the land parcel was small, covering an area of only 200 sqm, he instructed us to build a larger, more magnificent structure than could be constructed in such area.

After closely examining the challenges ahead, we came up with an integrated model to address all the issues regarding the building and its south elevation. The model sent to the client would feature the following:
1. Building up the structure over a ground floor, in order to provide the desirable view considering the taller building across from the site, which would otherwise block the landscape of our project; The ground floor was also the answer to the problem of humidity as a current of air underneath the building would prevent the damage.

2. Dividing the facade into four sections, including two projections and two depressions, create pressure and suction on the facade, to allow the fresh air to be sucked into the building (natural ventilation and air circulation), and thus to eliminate the need for chilling devices. Another solution worked out was the use of two different types of material for the facade to further facilitate and to speed up the process: white paint to reflect the sunlight, and wood which features a high thermal capacity and can lower the temperature fluctuations inside the building. The projections were meant to create the air current and to shade the building. The absence of such shades in the parts with depressions was rectified by louver.

3. The client’s desire to have a magnificent, muscular guise was reflected in the facade boxes and the fractures around the windows where the boxes were absent.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *