ویلای آسمان ساحل / وحید جودی

Beach Sky Villa / Vahid Joudi

ویلای آسمان ساحل

وحید جودی

موقعیت: رویان، نور، مازندران، ایران
تاریخ: ۱۴۰۳
مساحت: ۴۲۵ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: علیرضا عباسی
همکار طراحی: سحر حیدرخانی
سازه: سیامک پرتوی‌فر
طراحی داخلی: وحید جودی، مرجان سمنانی
مدل‌سازی سه‌بعدی: مرجان سمنانی، اشکان فرد
ترسیم فاز دو: مصطفی علایی، مونا امیری
مدیریت اجرا: رضا متولی
نورپردازی: شرکت نورپردازی فاد
گرافیک: انیسا مطهر
عکس: وحید جودی

این پروژه در ساحل جنوبی دریای کاسپین، در محله‌ای با بافت عمدتا ویلایی ناهمگون و نیمه‌متراکم، برای گذران تعطیلات و استراحت آخر هفته یک زوج میانسال و میهمانانشان تعریف شده است. طراحی معماری این ویلا دو چالش عمده را با خود در برداشت، اول نحوه تعامل بنایی با رویکردهای فضایی خاص خود با ساختارهای موجود منطقه، دوم دیالکتیک پویا بین ویلا، ساکنان  و جغرافیا.

ویلای آسمان ساحل / وحید جودی
Courtesy of Vahid Joudi | Photo: Vahid Joudi

از دیگر سوی، با در نظر گرفتن این مطلب که علت ساخت این بنا نیاز ساکنان به فاصله‌گرفتن از محیط شهری و حس فضایی متفاوت از تجربه زندگی آپارتمانی و عدم اتصال به طبیعت است، پس از بررسی اطلاعات پایه‌ای در جهت رسیدن به معماری‌ای که پاسخی برای چالش‌ها باشد، سناریوی فضایی تعریف شد که در آن، ضمن تقویت ارتباط هر چه بیشتر فضاهای داخلی و ایجاد حس کنجکاوی برای کشف فضاها، بیشترین پتانسیل ارتباطی با طبیعت اطراف نیز حاصل شود.

ویلای آسمان ساحل / وحید جودی
Courtesy of Vahid Joudi | Photo: Vahid Joudi

در این میان توجه به آسمان به عنوان منظر از دست‌رفته ساختارهای کنونی مورد توجه قرار گرفت. این روند منجر به ایجاد هسته خالی در میانه بنا شد که علاوه بر خلق ارتباط و تعامل همسو با محور افقی و عمودی، باعث ایجاد نوعی برهم‌کنش بین طبیعت و مولفه‌های طرح شود. همچنین با توجه به قرارگیری ویلا و پارکینگ در قسمت جنوبی زمین، طبق قوانین شهرک، و محدودیت بازشو به نور طبیعی و اصلی جنوب، هسته خالی مرکزی وظیفه رساندن نور طبیعی مورد نیاز بنا را به عمق پلان بر عهده گرفته است.

ویلای آسمان ساحل / وحید جودی
Courtesy of Vahid Joudi | Photo: Vahid Joudi

در نهایت، با توجه به مورفولوژی بافت جدید و بوجود آمدن فرم‌ها و رنگ‌های ناهمگون مشهود در منطقه، سعی بر آن شد که با استفاده از پتانسیل هندسی سطوح یکپارچه با رنگ غالب سفید، استراتژی‌ای جهت تعادل‌بخشی به بافت شود.

Beach Sky Villa

Vahid Joudi

Location: Royan, Nur, Mazandaran, Iran
Date: 2024
Area: 425 sqm
Status: Completed
Client: Alireza Abbasi
Design Team: Sahar Heydarkhani
Interior Design: Vahid Joudi, Marjan Semnani
3D Modeling: Marjan Semnani, Ashkan Fard
Technical Drawing: Mustafa Alaei, Mona Amiri
Structure: Siamak Partovi Far
Construction Management: Reza Metoli
Lighting: Fad Lighting Company
Graphic: Anisa Motahhar
Photo: Vahid Joudi

This project is situated on the southern coast of the Caspian Sea in a neighborhood characterized by a predominantly heterogeneous and semi-dense villa texture. It was designed for a middle-aged couple and their guests to enjoy their vacations and weekend breaks. The architectural design of this villa presented two primary challenges. Firstly, how to establish harmonious interactions between the building and its spatial approaches with the existing structures in the area. Secondly, how to foster a dynamic dialogue between the villa, its residents, and the surrounding geography.

Furthermore, the impetus for constructing this building stemmed from the residents’ desire to distance themselves from the urban environment and experience a sense of space that differed from their apartment living, where they felt disconnected from nature. After analyzing the essential information to develop an architectural response to these challenges, a spatial scenario was devised. This scenario prioritized enhancing the interconnectedness of internal spaces, generating a sense of curiosity that encourages exploration, and maximizing the potential for communication with the surrounding natural environment. Concurrently, due to the absence of sky views in the existing structures, careful consideration was given to incorporating the sky as a prominent visual element.

The culmination of this process was the creation of a central void within the building. This void not only facilitates communication and interaction along horizontal and vertical axes but also establishes a unique interplay between nature and design elements. Additionally, due to the villa’s location and the parking lot situated on the southern side of the land, the central void assumes the crucial role of channeling natural light into the depths of the plan, adhering to the town’s regulations and ensuring access to natural and primary southern light. Finally, considering the morphology of the new texture and the occurrence of heterogeneous forms and colors evident in the region, an attempt was made to use the geometric potential of integrated surfaces with the dominant white color as a strategy to balance the texture.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *