Winner 2022

Shahrasb Farm Villa / Hajm.e.Sabz

ویلامزرعه شهرسب

مهندسین مشاور حجم سبز (علی بصیری، احسان محمدی، محسن جعفری)

رتبه نخست پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

Read More ›››

Villa No. 1090 / Padir Consulting Engineers

ویلای شماره ده‌نود

مهندسین مشاور پادیر (سعید میرمحمدصادقی، لادن زارعی)

رتبه سوم پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

Read More ›››