2nd Etoood Student Competition

دومین مسابقه‌ از دور دوم مسابقات دانشجویی اتووود

برگزارکننده: وبسایت اتووود، با همکاری مان معماران
داوران: کاوه بذرافکن، علیرضا تغابنی، علی سوداگران، شیرین شریففر، حبیبه مجدآبادی

بازه زمانی بارگذاری پروژهها: یک مهر تا 13 دی 1398
داوری مرحله اول (اینترنتی): 14 تا 20 دی ۱۳۹۸
اعلام نتایج پروژههای برگزیده مرحله اول: 21 تا 23 دی 1398
نمایشگاه پروژههای راهیافته به مرحله دوم و داوری حضوری برای انتخاب سه پروژه برگزیده هر بخش: 4 تا 10 بهمن 1398، شیراز، گالری آبان
11 تا 17 بهمن 1398، اصفهان، مان معماران
18 تا 25 بهمن 1398، تهران، سالن اجتماعات و گالری بوتیک هتل حنا

بخشهای سه‌گانه مسابقه
|- پروژه‌های طرح ۵ مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و طرح ۲ مقطع کارشناسی ارشد
|- پروژه‌های طرح نهایی مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و طرح نهایی مقطع کارشناسی ارشد
|- پروژه‌های طرح 3 و 4 مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و طرح ۱ مقطع کارشناسی ارشد

روند داوری مسابقه
این دور از مسابقه یک تفاوت عمده با دورههای پیشین دارد و آن، داوری آثار بارگذاریشده بر اتووود در دو مرحله، و برگزاری مرحله دوم داوری به صورت حضوری و در قالب سه نمایشگاه در شهرهای اصفهان، تهران و شیراز است.

در هر بخش از بخش‌های سه‌گانه مسابقه، 8 تا 10 طرح بر اساس مجموع نمرات هیات داوران انتخاب خواهند شد و به دور دوم راه خواهند یافت. همچنین هرکدام از داوران نظر خود در مورد پروژه‌های برگزیده را ثبت خواهند کرد که این نظرها هم‌زمان با اعلام نتایج، برای عموم منتشر خواهد شد.

نکات مهم مسابقه
|- هر دانشجو می‌تواند با بیش از یک طرح در مسابقه شرکت کند، اما باید هر طرح را متناسب با محتوا و موضوع آن، در یکی از بخش‌های سه‌گانه بارگذاری کند.

|- برای شرکتدادن هر پروژه در مسابقه، بایستی حداقل ۱۵ تصویر (شامل تصاویر سهبعدی، دیاگرام‌های تبیینی طرح و نقشه‌های فنی) بر اتووود بارگذاری شود. همچنین تکمیل بخش ایده‌ طرح در قالبی خوانا و رسا که به تبیین تمام جوانب مفهومی و کارکردی پروژه بینجامد، الزامی است.

|- طرح‌هایی که پیش از تاریخ یک مهر 1398 بر اتووود بارگذاری شده‌اند یا در ادوار گذشته مسابقات دانشجویی اتووود شرکت داده شده‌اند، نمی‌توانند در این مسابقه‌ شرکت کنند.

|- طی سالیان اخیر، نهادها و موسساتی به آموزش آلترناتیو و خارج از قالبهای مرسوم دانشگاهی معماری روی آورده‌اند، روندی که بعضا و در برخی سطوح به نتایج شایان توجه و درخوری رسیده است. تمام دانشجویانی که در یک چنین قالبی به پروژه‌های طراحیشدهای رسیده‌اند، میتوانند پروژه‌های ‌خود را در هماهنگی با اساتیدی که پروژه را راهبری کردهاند، متناسب با بخش‌های سه‌گانه مسابقه و با ذکر شناسنامه کامل طرح، در این دوره شرکت دهند.

|- برای پاسخ‌گویی به تمامی ابهامات در تمام حوزه‌ها، میتوانید به پیام‌گیر تلگرامی اتووود به شناسه  EtooodPublicRelation پیام دهید.

وب‌سایت رسمی مسابقه ›››

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *