Mohsen Habibi, Tehran University’s Professor of Urban Planning, dies at 73

سیدمحسن حبیبی، استاد شهرسازی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب «از شار تا شهر»، درگذشت

زادروز: ۱۳۲۶، کرمانشاه
تحصیلات: دانش‌آموخته کارشناسی‌‌‌ارشد معماری و شهرسازی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دکتری شهرسازی از دانشگاه پاریس
درگذشت: ۶ مهر ۱۳۹۹، تهران

سیدمحسن حبیبی (۱۳۲۶-۱۳۹۹)، استاد شهرسازی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب «از شار تا شهر»
© iranicomos.org

سوابق اجرایی:
ـ معاون تحقیقات مسکن مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (۱۳۶۰-۱۳۶۲)
ـ ریاست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران (۱۳۸۳-۱۳۸۸)

کتاب‌های شاخص:
ـ شهرسازی: واقعیات و تخیلات، ۱۳۷۵ (ترجمه)
ـ مرمت شهری، ۱۳۸۱
ـ شرح جریان‌های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر، ۱۳۸۹
ـ از شار تا شهر؛ تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن، ۱۳۹۰
ـ مکتب اصفهان؛ زبان طراحی شهری در شهرهای کهن، ۱۳۹۱
ـ قصه شهر، ۱۳۹۲
ـ خاطره شهر، ۱۳۹۴
ـ میدان بهارستان؛ تجربه نووارگی در فضای شهری ایرانی، ۱۳۹۴

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *