ساختمان مسکونی کامرانیه / دفتر معماری لاین

Kamranieh Residential Building / Line Architecture Office

ساختمان مسکونی کامرانیه

دفتر معماری لاین (جلال دادور، ژوبين دلاوريان)

راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۷)

موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۳
مساحت: ۳۸۰۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: مرتضی رضوی

Kamranieh Residential Building

Line Architecture Office (Jalal Dadvar, Jubin Delavarian)

Semi-Finalist of Iranian Architect Merit Award 2018

Location: Tehran, Iran
Date: 2014
Area: 3,800 sqm
Status: Completed
Client: Morteza Razavi

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *