Seyed Mohammad Beheshti | سیدمحمد بهشتی

The Destruction Threat of Gio Ponti Villa in Iran / Seyed Mohammad Beheshti

درباره خارج‌شدن ویلای نمازی از فهرست آثار ملی و تهدید تخریب آن

سیدمحمد بهشتی

ویلای نمازی در دوره پهلوی دوم توسط معمار، مولف و طراح مطرح ایتالیایی جیو پونتی در باغی بزرگ در محله دزاشیب تهران احداث شد. پونتی در زمره بازیگران اصلی صحنه معماری معاصر جهان است كه در تمامی عرصه‌های طراحی از كوچك‌ترین مقیاس تا بزرگ‌ترین مقیاس صاحب‌اثر است. وی بنیانگذار و مدیر مسوول یكی از معتبرترین و نام‌آشناترین نشریات معماری – داموس – نیز بوده است. ویلای نمازی یكی از دو اثر این معمار در خاورمیانه است و تمام عناصر این ویلا نیز توسط شخص معمار طراحی شده است.

Read More ›››