Architecture & Construction Quarterly 56

فصلنامه معماری و ساختمان، شماره 56، پاییز 1397
ویژه‌نامه یازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

فصلنامه معماری و ساختمان، شماره 56، پاییز 1397

فهرست مطالب

گزارش
|- شهر بی‌انتها: اتو واگنر ـ نمایش و همایش اتو واگنر در فرهنگسرای نیاوران / گلمر خطیبی
|- نمایشگاه بین‌المللی شرکت gmp آلمان در تهران

جایزه معماری قاره‌ای
|- گزارش مراسم چهارمین جایزه معماری قاره‌ای (آسیا ـ اروپا)، بارسلونا ۲۰۱۸

سرمقاله
جایزه معماری ـ معماری برای جایزه / بهروز منصوری

جایزه معماری داخلی
|- داوری یازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران / مونا کردی
|- بیانیه هیات داوران دهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران
|- مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران
|- مراسم اهداء جوایز یازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران / نازی رضایی
|- ساختمان‌های عمومی (طراحی و اجرا) ـ پروژه‌های رتبه اول، دوم
|- ساختمان‌های مسکونی ـ ویلا (طراحی و اجرا) ـ پروژه‌های رتبه اول، دوم و تقدیرشده
|- ساختمان‌های مسکونی ـ آپارتمان (طراحی و اجرا) ـ پروژه‌های رتبه اول، دوم و تقدیرشده
|- ساختمان‌های عمومی ـ بزرگ‌مقیاس (بازسازی و مرمت) ـ پروژه‌های رتبه اول، دوم و تقدیرشده
|- ساختمان‌های عمومی ـ کوچک‌مقیاس (بازسازی و مرمت) ـ پروژه‌های رتبه اول، دوم
|- ساختمان‌های عمومی (طراحی و اجرا) ـ پروژه‌های شرکت‌کنندگان یازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی
|- ساختمان‌های مسکونی (طراحی و اجرا) ـ پروژه‌های شرکت‌کنندگان یازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی
|- ساختمان‌های عمومی (بازسازی و مرمت) ـ پروژه‌های شرکت‌کنندگان یازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی
|- ساختمان‌های مسکونی (بازسازی و مرمت) ـ پروژه‌های شرکت‌کنندگان یازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی

نقش کارفرما
|- عمارت سیزده چنار، نشانی از تعامل کارفرما و مشاور

معرفی پروژه
|- چهل | رتبه سوم مسابقه معماری زیستا (راهکارهای معمارانه برای عبور از بحران)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *