سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (1399)

Iranian Architect Merit Award 2020

سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۹)

موضوع ویژه
ساختمان‌های اداری

رویکرد
معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز

برگزارکننده
وب‌سایت معمار ایرانی

داوران
فرشاد فرهی، حمید نورکیهانی، فیروز فیروز، کورش رفیعی، حبیبه مجدآبادی

شرایط شرکت‌کنندگان
ساختمان‌های اداری که تا پایان سال ۱۳۹۹، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند، در این جایزه شرکت داده می‌شوند.

فرایند برگزاری
داوری این جایزه بر اساس مدارک و اطلاعات منتشرشده از پروژه‌های واجد شرایط در وب‌سایت معمار ایرانی، و طی سه مرحله به شرح زیر خواهد بود:

۱. مرحله مقدماتی (مرحله حذفی)
تمام پروژه‌های واجد شرایط توسط داوران بررسی و پروژه‌هایی که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده‌اند، کنار گذاشته می‌شوند و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا می‌کنند.

۲. مرحله نیمه‌نهایی (مرحله انتخابی)
از میان پروژه‌های مرحله نیمه‌نهایی، داوران پروژه‌های برتر مورد نظر خود را بدون رتبه‌بندی انتخاب می‌کنند و پروژه‌هایی که موفق به کسب رای مثبت اکثریت داوران نشده‌‌اند، کنار گذاشته می‌شوند. پروژه‌های منتخب در این مرحله، پروژه‌های فینالیست محسوب می‌شوند.

۳. مرحله فینال (مرحله رتبه‌بندی)
هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا سوم خود را از میان پروژه‌های فینالیست انتخاب می‌کنند. ۳ امتیاز به نفر اول، ۲ امتیاز به نفر دوم، و ۱ امتیاز به نفر سوم اختصاص می‌یابد. در پایان، مجموع امتیازات همه داوران، رتبه‌های اول تا سوم جایزه را مشخص می‌کند.

امتیازات برندگان
برندگان ضمن دریافت لوح تقدیر و تندیس‌ شایستگی معمار ایرانی، در طول سال آینده، از امتیاز معرفی و پوشش ویژه رسانه‌ای در وب‌سایت معمار ایرانی برخوردار خواهند بود.

زمان‌بندی
معرفی شرکت‌کنندگان: ۵ فروردین ۱۳۹۹
معرفی راه‌یافتگان به نیمه‌نهایی: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
معرفی فینالیست‌ها: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
معرفی برندگان: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، همزمان با روز ملی معمار

Leave A Comment

Your email address will not be published.