Reza Aliabadi | رضا علی‌آبادی

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2022

معیارهای شایستگی پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۴۰۱)

Read More ›››

Space; An Open Letter from Reza Aliabadi (RZLBD)

فضا
یک نامه سرگشاده از رضا علی‌آبادی، به بهانه روز ملی معمار

آنچه در ادامه می‎خوانید، نوشته کوتاهی است از رضا علی‌آبادی، معمار ایرانی مقیم تورنتوی کانادا، و یکی از داوران پنجمین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، در ستایش فضای معماری. او در این یادداشت که در قالب یک نامه سرگشاده، و عمدا با استفاده از یک ماشین‌تحریر قدیمی تایپ شده است، به اهمیت فضا به عنوان مظروف و ماده اولیه معماری، در مقابل فرم به عنوان ظرف می‌پردازد. رضا علی‌آبادی با اشاره به دوگانه‌هایی نظیر چشم و ذهن، و تصویر و تصور، بین ساختمان و معماری، و بین ساختن فرم و فرم‌دادن به فضا تمایز قائل می‌شود و بر این اساس، آثار معماری را به دو دسته فرم‌گرا و فضاگرا تقسیم می‌کند. او همچنین با تفکیک معماری به عنوان یک دیسیپلین، از معماری به عنوان یک صنعت و حرفه تجاری، مسئولیت معماران در برابر خلق فضا، و نه صرفا تولید فرم را یادآور می‌شود و از آنها می‌خواهد با مقاومت در برابر وسوسه‌های بازار ساخت‌وساز، معماری را از رقابت بیمارگونه بر سر دیده‌شدن، به قلمرو اصلی آن که یک ممارست فکری دائمی است، سوق دهند.

فضا؛ یک نامه سرگشاده از رضا علی‌آبادی، به بهانه روز ملی معمار

Read More ›››