روز جهانی معماری (۱۲ مهر ۱۴۰۰): محیط پاک برای دنیایی سالم

World Architecture Day 2021: Clean Environment for A Healthy World

۱۲ مهر ۱۴۰۰
روز جهانی معماری: محیط پاک برای دنیایی سالم

اولین دوشنبه اکتبر هر سال که مصادف با روز جهانی اسکان بشر است، از سوی اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA) به عنوان «روز جهانی معماری» نام‌گذاری شده است. امسال، روز جهانی معماری مصادف با ۴ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی و ۱۲ مهر ۱۴۰۰ خورشیدی، و موضوع ویژه آن «محیط پاک برای دنیایی سالم» است.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *