ویلای ماوی / دفتر معماری اول

Maavi Villa / First Office

ویلای ماوی

دفتر معماری اول (علی کاظمی)

موقعیت: کردان، کرج، ایران
تاریخ:
۱۴۰۰
مساحت:
۴۵۰ مترمربع
وضعیت:
ساخته‌شده
کارفرما: بخش خصوصی
عکس: محمدحسن اتفاق

در روند طراحی پروژه، ایده‌هایی مانند عریض‌کردن حجم در بستر زمین، استفاده از حفره‌های عمودی، تامین فضاهای خارجی مسقف، و استفاده از جداره‌های شفاف برای تامین دید حداکثری به حیاط، حجم کلی ساختمان را شکل داد.

ویلای ماوی / دفتر معماری اول
Courtesy of First Office | Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

عریض‌کردن فرم بدون جانمایی فضای پارک خودرو در دل فرم میسر نمی‌شد. این کار باعث یکپارچه‌شدن فرم و همین‌طور تامین فضاهای مسقف خارجی شد که از خواسته‌های کارفرما بود.

ویلای ماوی / دفتر معماری اول
Courtesy of First Office | Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

با توجه به دید نامطلوب به ضلع شمالی زمین (کوچه)، حفره‌های عمودی در فرم، علاوه بر اینکه پلان طبقه اول را شکل داده، فضای مناسبی برای بازشوهای این طبقه نیز تامین کرده است. همچنین به وسیله آن ورود هوای مطلوب به اتاق‌ها میسر شد. ایجاد فضای خالی (بالکن) در نمای جنوبی در جهت تامین همین حفره‌ها و همچنین شکل‌گیری نما انجام شد.

ویلای ماوی / دفتر معماری اول
Courtesy of First Office | Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

در تامین جداره‌های شفاف، نمای جنوبی با توجه به دید مطلوب حیاط، بهترین گزینه بود. بر خلاف درون‌گرا بودن نمای شمالی، کاربر از داخل پروژه بیشترین دید مطلوب را به حیاط دارد. همچنين در جهت بهره‌گیری حداکثری از این دید مطلوب، فضاهای نشیمنِ خارجی در هر دو طبقه در نمای جنوبی تامین شد.

Maavi Villa

First Office (Ali Kazemi)

Location: Kordan, Alborz, Iran
Date:
2021
Area:
450 sqm
Status: Completed
Client:
Mr. Anvari
Graphic & Presentation: Fatemeh Banaei
Photo: Mohammad Hassan Ettefagh

In the design process of Mavi Villa, ideas such as widening the volume in the project land bed, using vertical holes, providing roofed external spaces and using transparent walls to provide maximum visibility to the yard, formed the overall volume of the building.

It was not possible to widen the form without placing the car parking space in the heart of the form, this made the form unifying and also provided external roofed spaces, which was one of the client’s wishes.

Due to the unfavorable view to the north side of the land (alley), the vertical holes in the form, in addition to forming the first floor plan, also provided a suitable space for the openings of this floor, and also allowed the entry of good air into the rooms. . The creation of an empty space (balcony) in the south facade was done in order to supply these holes and also to form the facade.

In providing transparent windows, the south view was the best option due to the favorable view of the yard. Contrary to the introversion of the north view, the user has the most favorable view of the yard from inside the project. Also, in order to take maximum advantage of this favorable view, outdoor living spaces were provided on both floors in the south view.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *