Memar Bimonthly 101

دوماهنامه معمار، شماره 101، بهمن و اسفند 1395
ویژه‌نامه چه ‌کسی ‌از ‌چه ‌چیزی ‌می‌هراسد؟

magazine-0123

فهرست مطالب

سرمقاله
|- چه ‌کسی ‌از ‌چه ‌چیزی ‌می‌هراسد؟ / نشید نبیان

نقد و نظر
|- چه ‌کسی ‌از‌ نظریه‌[پردازی] ‌می‌هراسد؟ / کورش فتحی، ترجمه علی منصوری، مُنا خاتمی
|- چه ‌کسی ‌از‌تاریخ‌ می‌هراسد؟ / شهریار قرایی
|- چه‌ کسی ‌از‌ گفتمان ‌می‌هراسد؟ / ماهان شیرازی
|- چه‌ کسی ‌از‌ طراحی ‌پژوهی ‌می‌هراسد؟ معماری ‌پس ‌از‌ پژوهش / آرش عادل، ترجمه علی منصوری، مُنا خاتمی
|- چه‌ کسی ‌از‌ حرفه‌ای‌گری ‌می‌هراسد؟ / سام تهرانچی
|- چه ‌کسی ‌از‌ پداگوژی ‌می‌هراسد؟ / دلناز یکرنگیان
|- چه کسی ‌از‌ منطق ‌طراحی می‌ترسد؟ / بهرام کلانتری، کوروش دباغ، فرشته اسدزاده
|- چه ‌کسی ‌از‌ مواجهه ‌می‌ترسد؟ / رضا حبیب‌زاده
|- چه‌ کسی ‌از‌‌ فرارشته‌ای ‌بودن می‌هراسد؟ / رضا نجفیان
|- چه ‌کسی ‌از ‌ارنمنت ‌می‌هراسد؟ / حامد بدری احمدی
|- چه ‌کسی ‌از‌ معماری ‌به ‌مثابه ‌زبان ‌می‌هراسد؟ / فرامرز پارسی
|- چه ‌کسی ‌از‌ [علیه]‌ فرمالیسم‌ می‌هراسد؟ [علیه] ‌فرمالیسم: «خیلی‌دور ـ خیلی‌نزدیک» / کاوه بذرافکن
|- چه ‌کسی ‌از‌ ساختار ‌‌می‌هراسد؟ / فرشاد مهدی‌زاده
|- چه ‌کسی ‌از‌ [پست ـ]‌ مینی‌مالیسم‌ می‌هراسد؟ / انسیه خمسه، آرش نصیری
|- چه‌ کسی ‌از‌ تفکر انتقادی ‌می‌هراسد؟ «پروژه ‌نقد» ‌و ‌امکانی برای ‌نفی‌ وضع ‌موجود! / آرش بصیرت
|- چه ‌کسی ‌از ‌دموکراسی ‌در ‌روند ‌طراحی‌ می‌ترسد؟ / افشین فرزین
|- چه‌ کسی ‌از ‌[فضای] ‌آستانه‌ می‌هراسد؟ / مهدی کامبوزیا
|- چه‌ کسى ‌از‌ تلاشگرى ‌[معمارى] ‌می‌هراسد؟ / على کرمانیان
|- چه ‌کسی ‌از‌ «پروژه» ‌می‌ترسد؟ / سهیل قندیلی
|- یک ‌بیانیه‌ چندپاره: ‌تاملاتی ‌در ‌نگرش ‌معمارانه ‌و ‌دامنه‌ اثرمندی ‌آن / نادر تهرانی، ترجمه علی منصوری، مُنا خاتمی
|- تزئینات ‌و‌ کاربران ‌آن، از‌ سنت‌های ‌دوره‌ ویتروویوسی ‌تا ‌عصر ‌دیجیتال/ آنتوان پی‌کان، ترجمه علی منصوری، مُنا خاتمی

گفتگو
|- چه‌ کسی ‌از ‌معماری ‌مبتنی ‌بر‌ پارتی ‌[و / یا‌معماری‌استدلالی] می‌هراسد؟ / گفتگو با ایرج کلانتری
|- چه ‌کسی ‌از‌ تفاهم‌ بر وجوه ‌افتراق ‌می‌هراسد؟ / گپ ‌و‌ گفتی ‌معمارانه ‌با ‌محمدرضا‌ حائری
|- من ‌از تئوری ‌می‌ترسم / محمد‌رضا قدوسی، کاوه رشیدزاده، محسن صف‌شکن

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *