Koocheh Magazine 5

مجله کوچه
کوچه پنجم: فرمالیسم

تناقض آشکار میان رویکرد جامعه آکادمیک ایران با جامعه حرفه‌ای در توجه صرف به ظاهر یک اثر، و نگاه تک‌ساحتی به فرم در فرایند طراحی، نمودی است از جنبش فرمالیسم و کژفهمی معیارهای آن، که تنها یک نتیجه دربرداشت: جدال، جدالی میان سه مولفه فرم، عملکرد و معنا. دغدغه برتری یکی از دیگری موجب شد تا هر یک در هر دوره و متناسب با تفکر غالب زمانه، از سوی صاحب‌نظران، حرفه‌مندان و هنرمندان، یا مستقل از هم، یا در کنار هم یا در مقابل هم قرار بگیرند. در این راستا، کوچه پنجم به دنبال معرفی معیارهای مطرح فراتر از مرزهای ایران رفته است تا مسئله فرم را با نگاهی ژرف و موشکافانه از میان آثار و جریانات روز مرتبط با معماری واکاوی کند، به‌ویژه که ضرورت شناخت و بررسی هریک در موقعیت اینجا و اکنون، به‌شدت احساس می‌شود.

سرمقاله
ـ فرمالیسم انتقادی به‌مثابه یک تفکر انتقادی | مرتضی خیاط‌‌پور نجیب

فلش‌بک
ـ «کی بزک کرد تو رو به این هیات شنیع؟!»؛ وام از دیالوگ‌های «هزاردستان» گرفتن در راستای شرح «فرم و محتوا» | علی کاظمیان
ـ فهم فرمالیسم، مناقشه‌ای میان زیبایی و عملکرد | وحید قبادیان
ـ در ستایش فرم؛ یا نقدی انسان‌شناختی بر کارکردگرایی ساخت فضا/زمان | ناصر فکوهی

سیتی‌اسکن
ـ هستی مستقل فرم شهر؛ اسطوره «شهر کهن» به‌مثابه «فرمی همگن» | علیرضا خادم
ـ طراحی شهری، برهم‌کنش فرم، عملکرد و معنا | جهانشاه پاکزاد
ـ فرم فریاد است! ساخت یک زاویه مکمل در رشت | محمد نظرپور
ـ مسئله فرم در شهرسازی: بودن یا نبودن! (تحلیل چارت درسی مهندسی شهرسازی از نظرگاه توجه به مبحث فرم) | نینا خلیقی

روایت معماری
ـ فرم آری! ولی در کدام فضا؟ | زهرا ترانه یلدا
ـ همه‌چیز فرم است (چیزهایی در باب فرم خلاق، ادبیات و پرسه‌ حوالی یک پرسش؛ چرا فرم اثر هنری را می‌سازد؟) | میلاد حسینی
ـ معماری، از آینه تا ابدیت … | نگین نجار ازلی
ـ دیالکتیک فرم ـ اندیشه و خلأ محتوا در معماری امروز ایران | علی اکبری
ـ فرم‌گرایی در معماری معاصر ایران | نیلوفر لطفعلیان
ـ غریبه‌ای در مهم‌ترین چهارراه پایتخت | ملیکا موسوی‌نیا
ـ هر گردی گردو نیست! | امید نصیری
ـ پیدایش فرم، جزئی جدایی‌ناپذیر از طراحی | راضیه فتحی
ـ بهبود آموزش طراحی فرم‌محور در دانشگاه‌ها از طریق فلسفه یادگیری وینچ | معصومه مازندرانی
ـ جریان کانسپت، یک تمرین پیشگامانه یا دامی ‌مخرب (نگاهی انتقادی بر روند آموزش فرم در مدرسه‌های معماری معاصر) | علی عسگری

این‌سیتی
ـ جایزه معماری پریتزکر: ۲۰۲۱ (آن لاکتون و ژان فیلیپ واسال) | حسن روحانی، ملیکا عامری‌فر روحانی

چاپخانه
ـ روایت و کنش جمعی؛ چرا فراخوان‌های اجتماعی و سیاسی به داستان نیاز دارند؟ | نیما حقوقی‌نیا
ـ مغز معمار (علوم اعصاب، خلاقیت و معماری) | علی اصغرزاده
ـ پیاده‌‌روی و سکوت در زمانه هیاهو | فائزه محبتی
ـ هستی‌شناسی شیء‌محور: نظریه‌ای جدید درباره همه چیز | سپیده علمی

روایت‌‌ خلاق
ـ خانه، اشتیاق از دست‌رفته | شهرزاد علی‌پور
ـ پدرخوانده من را پذیرفته است | وحید آریان، حسین بختیاری
ـ باریکه تنهایی | میلاد اخگر
ـ دوری در مشهد | شایان بارانیان کثیر
ـ در سوگ یک میدان؛ چال‌گودالی که بزرگ‌ترین فرش‌موزاییک جهان در آن افتاد | نگین نجار ازلی
ـ تاریخ یک خشوع! | شایان بارانیان کثیر
ـ ریسمانی از تعادل؛ برداشتی کوتاه از زندگی دکتر علی‌اکبر صارمی در عرصه تدریس | علی عسگری

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *