ویلای افشاریه / آرتور امید آذری

Afshariyeh Villa / Artur Omid Azeri

ویلای افشاریه

آرتور امید آذری

موقعیت: هشتگرد، کرج، ایران
تاریخ: ۱۳۹۴
مساحت: ۱۰۰۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: بهشته ناظری
همکاران طراحی: نوشین صفایی، میثم فلاحی، مولود حسینی امیر
مدل‌سازی: دانیال آذری، مصطفی کمیلی، محسن قنادپور
سه‌بعدی و گرافیک: سپهر ادیب‌زاده، امیرعلی باریکانی
طراح سازه: علیرضا شعبانی
تاسیسات: حسین شاه‌نظری
اجرا: دفتر معماری آرتور و همکاران (AOA)
سرپرست کارگاه: رضا دریس شنه، هادی آذری
عکس: حسین حمزه‌لویی

بازاندیشی در معماری گذشته ایران، از جمله باغ‌های ایرانی، جوهره طراحی ویلای افشاریه را شکل داد، با در نظرگرفتن ارزش‌هایی که بازتاب آن به پدیدآمدن بنا کمک می‌کند، از جمله نظام معنایی باغ ایرانی و تاثیرات روانی محیط باغ بر انسان و ایجاد حس آرامش و دعوت او به تامل و اندیشه، و استفاده از نظام کالبدی باغ ایرانی به کمک عناصری همانند آب، نظام کاشت، مصالح آجری، نحوه استقرار بنا، هندسه شفاف، و مسیریابی.

ویلای افشاریه / آرتور امید آذری
Courtesy of Artur Omid Azeri | Photo: Hossein Hamzehloei

هویت این مجموعه در گرو یکپارچگی بنای کوشک و طبیعت پیرامون است که از طریق شفافیت جداره‌ها، دعوت‌کنندگی بنا، استفاده از آب و انعکاس بنا در آن، به منصه ظهور رسیده است. در طراحی فضاها، توالی فضاهای باز و بسته بر اساس مفهوم کوشک ایرانی، سلسله مراتب و نیز کیفیت بصری و اقلیمی فضاها مورد توجه بوده است. به همین سبب، سیالیت و شفافیت بارزی حول وید و پله در مرکز بنا اتفاق افتاده است. فضاهای اصلی نیز در جداره جنوبی آرایش یافته‌اند تا از نور، تهویه و دید مناسب برخوردار شوند.

ویلای افشاریه / آرتور امید آذری
Courtesy of Artur Omid Azeri | Photo: Hossein Hamzehloei

ترکیب مصالح رایج معماری ایرانی با عناصر شفاف و مدرن، تعریفی از معماری ایرانی و معماری معاصر را ارائه می‌دهد، به گونه‌ای که این نوع ترکیب مصالح در فضای داخل و خارج بنا نمایان است. مسیر ورود از درب ورودی تا عمارت اصلی، توسط یک راه از ترکیب آجر و گیاه متمایز شده است. همچنین ایجاد حوض کم‌عمق در بخش جنوبی بنا، ضمن ایجاد دید و منظر دلپذیر، امکان دست‌یابی به هوای مطلوب، آرامش و حضور آب را مهیا ساخته است.

ویلای افشاریه / آرتور امید آذری
Courtesy of Artur Omid Azeri | Photo: Hossein Hamzehloei

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر طراحی می‌توان به تاکید بر حفظ محیط‌زیست و حفظ درختان موجود در سایت برای پاسداشت طبیعت، استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، معماری پایدار، بهینه‌سازی اقتصادی، بازیافت مصالح ساختمانی و تصفیه آب اشاره کرد.

ویلای افشاریه / آرتور امید آذری
Courtesy of Artur Omid Azeri | Photo: Hossein Hamzehloei

کلام آخر اینکه، بنای حاضر تلاش گروهی است که هویت معماری ایرانی را جستجو کرده و دریافته‌اند که اعتلای این معماری را در بافت آجری، حجم سبک و شفاف و دعوت‌کننده، و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌توان یافت.

Afshariyeh Villa

Artur Omid Azeri

Location: Hashtgerd, Karaj, Iran
Date: 2015
Area: 1000 sqm
Status: Completed
Client: Beheshteh Nazeri
Design Team: Nooshin Safaei, Meysam Fallahi, Moloud Hosseini Amir
Modeling: Danyal Azeri, Mostafa Komeili, Mohsen Ghannad
Rendering & Graphic: Sepehr Adibzadeh, Amir Ali Barikani
Structure: Alireza Shabani
Mechanical Consultant: Hossein Shahnazari
Construction:
AOA and Associates
Construction Manager: Reza Daris Shaneh, Hadi Azeri
Photo: Hossein Hamzehloei

Reconsidering of architectural design of past of Iran including Iranian gardens formed basis for designing of Afshariyeh Villa and by considering some values that their reflection assist to construction of this building, such as implicational system of Iranian Gardens and mental effects of environment on human, making relaxation sense and inviting to thinking, and using Iranian garden’s body by elements such as water, implantation system, brick, the manner of building establishment, and transparent geometry.

The identity of this set is revealed depend upon unity of mansion and its surrounding environment which by septum’s transparency, invitation of building, using water and reflection of mansion on it. In spacious design, subsequence of open and closed spaces depends on definition of Iranian mansion and its hierarchy as well as visual and continental of spaces. Therefore, an obvious mobility and transparency placed around void and stairs in central part of building. Main spaces are decorated on southern septum to use appropriate brightness, ventilation and viewpoint.

The composition of common materials of Iran and transparency and modern elements indicates a definition of Iranian and contemporary architecture, as this composition is obvious in internal and external louver of building. The entree way from entrance door to main building is mixed by bricks and plants. In addition of creation of a pleasant view and landscape, the possibility of access to desired air, rest and presence of water is provided by the existence of a shallow pool in southern part of building.

Another element affected design which should be mentioned is focus on maintaining of environment, utilizing recoverable energy sources, sustainable architecture, economic optimizing, and resumption of constrictive stuff as well as purification of water.

Finally, the current construction results from team efforts which seek the identity of Iranian architecture and its transcendence in bricked texture and light, transparent and inviting form to optimize energy consumption.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *