Dizin Ski Resort’s Chaman Restaurant Renovation / Mojtaba Davami, Mahda Jafarifar

بازسازی رستوران چمن پیست دیزین
معمار: مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فر
موقعیت: کرج، ایران
تاریخ: 1394
مساحت: 600 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: مهدی گیوه‌چی
تیم اجرا:  شرکت طراحی و ساخت تک مان طرح، گروه چوب آرت‌وود
سرپرست اجرا: مجتبی دوامی

بازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فر

ساختمان چمن، یک ساختمان دو طبقه روی همکف، با سازه فلزی و پلان هشت‌ضلعی است که در طبقه اول آن، رستوران چمن قرار دارد و  یک هشت‌ضلعی در مرکز، به عنوان هسته مرکزی، پلکان مجموعه را در برمی‌گیرد و دورتادور طبقات، پنجره‌های قدی و شیشه قرار دارد که دید کامل به محوطه بیرون دارند. این ساختمان، تنها بنای موجود در ارتفاعات پیست دیزین است که با توجه به شرایط آب و هوایی و شرایط مکانی خاص آن، برای ارائه خدمات رفاهی به کاربران، بسیار حائز اهمیت است.

بازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فر
Courtesy of Mojtaba Davami, Mahda Jafarifar

در ابتدای بازسازی، آنچه روبه‌روی ما بود، یک تپه وسیع و باز ـ تپه پیست گوزنی ـ و تک‌ساختمان فرسوده هشت‌ضلعی، با دیوارهای تمام‌شیشه و منظر 360 درجه رو به این تپه بود، ارزشی که باید حفظ می‌شد. متریال کف هم که طبق ضابطه، باید نوعی موکت مخصوص و مناسب برای راه‌رفتن با کفش اسکی می‌بود. در نتیجه، یک وجه نمای خالی و قابل تغییر، برای ما می‌ماند: سقف!

بازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فر
Courtesy of Mojtaba Davami, Mahda Jafarifar

ایده‌های طراحی
|- القای حس نشستن در زیر سایه شاخه‌های درختی بر فراز تپه‌ها (ساختمان گرد و با هسته مرکزی در وسط و دیوارهای مدور تمام‌شیشه در بالای تپه، به مثابه تک‌درختی بر فراز تپه)
|- استفاده از فرم مدور ساختمان و پرهیز از دوگانگی فرم ساختمان و طراحی داخلی آن
|- استفاده از چوب به عنوان متریال غالب، برای ایجاد فضای دلنشین در محیط کاملا سفید و برفی (با توجه به رنگ گرم آن)، و نیز به منظور جبران کمبود زمان پروژه (با توجه به سرعت اجرای بالای آن)
|- استفاده از رنگ سفید در بدنه و مبلمان، برای تلفیق فضای داخلی و فضای خارجی، و حفظ یکپارچگی و تحکم رنگ سفید محیط

بازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فر
Courtesy of Mojtaba Davami, Mahda Jafarifar

محدودیت‌های اجرایی پروژه
|- واقع‌شدن سایت در ارتفاعات برفی دیزین که مشکل حمل مصالح, تأمین نیروی انسانی و عدم دسترسی آسان به شهر برای تهیه کمبود های احتمالی کار را به همراه داشت
|- زمان محدود پروژه، با توجه به شروع فصل اسکی که باعث اجرای طرح طی 20 روز کاری شد

بازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فربازسازی رستوران چمن پیست دیزین / مجتبی دوامی، مهدا جعفری‌فر

Dizin Ski Resort’s Chaman Restaurant Renovation
Architect: Mojtaba Davami, Mahda Jafarifar
Location: Karaj, Iran
Date: 2016
Area: 600 sqm
Status: Completed
Client: Mehdi Givehchi
Construction Team: Tech Man Tarh Co., Artwood Group
Construction Manager:
Mojtaba Davami

2 thoughts on “Dizin Ski Resort’s Chaman Restaurant Renovation / Mojtaba Davami, Mahda Jafarifar”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *