بیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پی

29 | P.O.V / Pi Architects

29 | نقطه‌نظر
معمار: استودیو معماری پی (حسین ابراهیم‌زاده، محمد ابراهیم‌زاده)
موقعیت: مشهد، ایران
تاریخ: 1398
مساحت: 491 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: آقای حیدری

تیم طراحی: راضیه هاشم‌زاده، مژگان افشار، آمنه اکبری
تاسیسات الکتریکی: مهدی حاجی‌زاده
عکس: سینا ممتحنی

بیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پی

|- اتصال دو درب ورودی با گذر از روی حوض آب و ماهی،
|- محاط‌شدن این گذر توسط گیاهان که قرار‌ است پنج تا هفت سال دیگر اتفاق بیافتد،
|- نورگیری که به طور اتفاقی، تونالیته‌ای از یک رنگ را در ساعات منتهی به غروب رقم می‌زند،
|- حیاط‌خلوتی که متناسب با اسمش، به واسطه دیوار‌های بلندش، مناسب خلوت‌کردن است،
|- سالن پذیرایی که با توجه به زیست کاربرش (که سالی دو بار مهمان بیشتر از چهار نفر ندارد)، باید بسته باشد تا از اتلاف انرژی جلوگیری شود،
|- شیشه‌هایی که در سقف تراس کار گذاشته شده‌اند، چون بازی نور و سایه‌ زیبایی را رقم می‌زنند،
|- ناکامی در قانع‌کردن مشتری برای استفاده از آجر پتینه‌شده (و نه آنچه که حالا اجرا شده است)،
بخشی از اتفاقات این پروژه هستند.

بیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پی
بیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پی
بیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پی
بیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پی
بیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پی
بیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پیبیست‌ونه | نقطه‌نظر / استودیو معماری پی

29 | P.O.V
Architect: Pi Architects (Hossein Ebrahimzadeh, Mohammad Ebrahimzadeh)
Location: Mashhad, Iran
Date: 2019
Area: 491 sqm
Status: Completed
Client: Mr. Heidari
Design Team: Razieh Hashemzadeh, Mozhgan Afshar, Ameneh Akbari
Electrical Consultant: Mehdi Hajizadeh

Photo: Sina Momtaheni

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *