ساختمان مسکونی گلزار / گروه معماری باراد

Golzar Residential Building / Barad Architects Group

ساختمان مسکونی گلزار

گروه معماری باراد (بهرام بادین‌راد، ترمه خلدی)

موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۸
مساحت: ۲۱۵۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: آقایان آل‌ نبی، محمودی، منصوری
همکاران طراحی: آروین جنیدی، بیژن خرم‌دل مهربان، علی فیضی راد، پریسا تقوی
عکس: استودیو دید

یکی از چالش‌های اصلی این پروژه، موضوع درون و بیرون، و ایده اصلی، چگونگی برقراری رابطه این دو با یکدیگر بود. در نهایت، پروژه به سمتی پیش رفت که همچنان که درون، فضایی برای اقامت‌کردن است و سکونت در بستر آن معنا می‌یابد، بیرون هم به نوعی، مکانی برای سکنی‌داشتن در نظر گرفته شد و در این بستر، حیاط موقعیتی شد که خود را برای رهگذران به نمایش می‌گذارد.  بنابراین بیرون به نوعی، مکانی است که با احترام به حیاط، لحظه‌ای مکث‌کردن و در خلال این امر، قدرت بنیادینی از تجربه‌کردن را در اختیار رهگذران می‌گذارد. به عبارتی، حیاط دیگر محصور نیست، بلکه حضورداشتن خود را اعلام می‌دارد، و با این قدرت حضور حیاط است که بیرون با تبدیل‌شدن به مکان، پا به عرصه ظهور می‌گذارد.

ساختمان مسکونی گلزار / گروه معماری باراد
Courtesy of Barad Architects Group | Photo: Deed Studio

با توجه به اینکه دغدغه همیشگی ما پیوند ساختمان با طبیعت و فضای سبز در بستر زندگی شهرنشینی امروز بوده است، در این پروژه هم سعی شد که علی‌رغم تمام محدودیت‌های موجود، در نمای ساختمان نیز از فضای سبز استفاده شود تا علاوه بر اینکه پاسخی به فضای سبز حیاط باشد، احساسی از سرزندگی هم به نما اضافه کند.

ساختمان مسکونی گلزار / گروه معماری باراد
Courtesy of Barad Architects Group | Photo: Deed Studio

چالش دیگری که در این پروژه با آن مواجه بودیم، قرارگیری پلکان در نمای ساختمان بود که باعث می‌شد این ارتباط عمودی، لکه ضعیف بیرون‌زده‌ای در خط آسمان نما ایجاد کند. معضل دیگر در این‌باره، محل قرارگیری راه‌پله در مرکز بنا و ایفای نقش خط تقارن در جهت خلق یک قرینگی‌ قدرت‌مند بود. در نتیجه، مکعب‌هایی که در نمای ساختمان قرار داده شده بودند و به داخل بنا هم سر می‌کشیدند، علاوه بر ارتباط‌دادن بیرون و درون، در راستای اصلاح خط آسمان نما و از بین بردن قرینگی نیز به کار گرفته شدند.

ساختمان مسکونی گلزار / گروه معماری باراد
Courtesy of Barad Architects Group | Photo: Deed Studio

قرینگی ایجادشده در نما و الزام قرارداد کارفرما با مالکین در اجرای نمایی تمام‌سنگ، ذهن مالکین را به سمت خلق پروژه‌ای مشابه ساختمان‌های غالب شهری (با نمای رومی ـ کلاسیک) سوق می‌داد که این موضوع نه خواسته کارفرمای محترم بود، و نه مطابق میل ما! در نتیجه تصمیم گرفتیم با حذف کلیه جزئیات اجرایی اضافی، و به صورتی کنایه‌آمیز، صرفا با استفاده‌ای متفاوت از یک دیتیل متداول، سنگ را در بنا و نمای پروژه به خدمت بگیریم.

Golzar Residential Building

Barad Architects Group (Bahram Badinrad, Termeh Kholdi)

Location: Tehran, Iran
Date: 2019
Area: 2150 sqm
Status: Completed
Client: Mr. Alenabi, Mr. Mahmoudi, Mr. Mansouri
Design Team: Arvin Joneidi, Bijan Khoramdel Mehraban, Ali Feizi Rad, Parisa Taghavi
Photo: Deed Studio

One of the main challenges of this project was the issue of inside and out, and the main idea is how these two came together. Eventually, the project went into a way that outside was considered to be a place to live, same as inside, and the yard displays itself to the passers. So, outside has become a place to be, with respect to the yard, and gives the passers a moment of pause, and during this, it gives the fundamental power of experience. Somehow, the yard is no longer closed, but announces its presence. And with the power of the presence of the yard, outside comes out by becoming a place of walking.

Because our constant concern is related to connecting buildings with nature and green space in today’s living context, so in this project, it was also tried to use green space in spite of all the limits available in the building, to not only be the answer to the green space of the yard, but also add a sense of life to the view.

Another challenge we faced in this project, was the placement of stairs in the building’s facade, which caused this vertical connection to create a weak protruding spot in the skyline. Another dilemma was the location of the staircase in the center of the building to play the role of the symmetry line in creating a powerful symmetry. As a result, the cubes placed on the facade of the building and continued to inside of the building, were used to modify the skylight line and eliminate symmetry, as well as connecting the exterior and the interior.

The created symmetry in the facade, and the conventional obligation of the client to the owners to construct the whole stone façade, propelled the minds of the owners to a project similar to the dominant urban (Roman – classical) buildings that was neither the wish of the client nor to our liking! As a result, we decided to include the stone in the design and façade of the project, by removing all the extra construction details in a double-edged way, using only a different kind of conventional detail.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *