Cyrus Bavar | سیروس باور

Interview with Cyrus Bavar: Architectural Education in Iran

گفت‌وگو با سیروس باور درباره تحولات آموزش معماری:
پروژه‌هایی که سوخت

افسانه شفیعی

اگر بخواهیم روند تحولات و دگرگونی‌های سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷ را در دو دانشگاه ملی و هنرهای زیبا دنبال کنیم، حتما به نام سیروس باور می‌رسیم. سیروس باور با کمک دکتر محمدامین میرفندرسکی همسو با تحولات دهه ۶۰ میلادی در دانشکده‌های معماری غرب، محیط دانشگاهی ایران را با برنامه‌ها و معلمان جدید دستخوش تغییر کرد. جامعه، مردم، روابط انسانی و محیط زیست اندیشه‌های تازه‌ای بود که جایگاهی در نظام آموزشی نداشت.

© sharghdaily.com | Photo: Raoufeh Rostami

Read More ›››