Rahman Golzar Shabestari | رحمان گلزار شبستری

Interview with Rahman Golzar Shabestari: Ekbatan Town

گفت‌وگو با زنده‌یاد رحمان گلزار شبستری، بنیان‌گذار شهرک اکباتان تهران:
اکباتان اولین شهرک در دنیاست که مساحت ساختمان‌های آن با مساحت فضاهای سبز برابر است.

بمانجان ندیمی

رحمان گلزار شبستری همان کسی است که یادگاری عظیم در تهران به جا گذاشته است: «اکباتان». در گفت‌وگوی تلفنی‌مان با او که بیش از دو ساعت طول کشید، با اینکه دهه نهم زندگی‌اش را می‌گذراند، اما همه جزئیات را به خاطر داشت و با حوصله صحبت می‌کرد؛ می‌گفت هر از گاهی که افراد ناشناسی از ایران با من تماس می‌گیرند، خیلی خوشحال می‌شوم؛ بعد هم صدایش می‌لرزید و بغضش پای تلفن می‌شکست.

زنده‌یاد رحمان گلزار شبستری؛ بنیان‌گذار شهرک اکباتان تهران
© donya-e-eqtesad.com

Read More ›››