ساختمان مسکونی سپهر / دفتر معماری اول

Sepehr Residential Building / First Office

ساختمان مسکونی سپهر

دفتر معماری اول (علی کاظمی)

موقعیت: تهران، ایران
تاریخ:
۱۳۹۶
مساحت:
۱۱۲۰ مترمربع
وضعیت:
ساخته‌شده
کارفرما: آقای انواری
گرافیک و ارائه: فاطمه بنایی
عکس: علیرضا بخشی

در ابتدای کار، با توجه به عرض ۱۰ متری زمین و وجود پخ ۴۵ درجه در ضلع غربی نما، و همچنین دید نامطلوب از داخل طبقات به ساختمان‌های روبرو، دنبال ایده‌ای بودیم که ضمن تامین خواسته‌های کارفرما در پلان، نمای ساختمان را شکل دهد و دید نامطلوب به بیرون را بهبود بخشد. ایده این بود که با تشکیل قاب‌هایی در نمای ساختمان و جانمایی سبزینگی در آنها (به کمک ساکنان)، به دید مطلوبی از داخل به بیرون برسیم، و همچنین با ایجاد سبزینگی، به پویایی نمای شهری کمک کنیم.

ساختمان مسکونی سپهر / دفتر معماری اول
Courtesy of First Office | Photo: Alireza Bakhshi

قاب‌های آجری و قاب‌های سنگی که مدول‌های ما در طراحی نما محسوب می‌شوند، با ریتم خاصی کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا نوعی تعادل بصری را در نگاه ناظر ایجاد کنند. آجر و نحوه چیدمان آن در قاب‌ها، تداعی‌گر حضور دیرینه این متریال در خانه‌های ایرانی است. از سوی دیگر، قطعات سنگی و چیدمان آنها با زوایای قائم و الگو‌های تکرار‌شونده، در کنار پرهیز از تزئینات اضافه، بیان‌گر روح مدرن حاکم بر پروژه است.

Sepehr Residential Building

First Office (Ali Kazemi)

Location: Tehran, Iran
Date:
2017
Area:
1,120 sqm
Status: Completed
Client:
Mr. Anvari
Graphic & Presentation: Fatemeh Banaei
Photo: Alireza Bakhshi

From the irregular cubes resulting from the drying of river mud, to the modern bricks that are produced today in advanced factories, there has always been a special look at bricks, in our country. This building material, which has a long history in Iranian architecture, induces a good sense of presence in a space, and what is in its soul, distinguishes it from other building materials. Therefore, in Sepehr Building, by using these advantages and combining it with stone, while using regular modules in which a kind of rhythm and balance can be seen, in addition to reflecting traditional architectural elements, we have given it a modern color and glaze.

If we separate the stone and brick parts of the building facade, and look at them separately, we come across simple rectangular frames that are placed next to each other, with special patterns and proportions, which is in line with the design principles of a modern facade. The use of minimal and uncomplicated horizontal and vertical lines, vertical angles, repetitive patterns, and the avoidance of additional ornament, while simple, has a special visual appeal.

Leave A Comment

Your email address will not be published.