ویلای ۱۰۱ / دفتر معماری متد

Villa 101 / Method Architects

ویلای ۱۰۱

دفتر معماری متد (وحید قدسی)

موقعیت: کوهسار، البرز، ایران
تاریخ: ۱۳۹۵
مساحت: ۵۰۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
مدیر پروژه: تابان حاجی‌میرزا، مجید گتمیری
سازه: مجید گتمیری
مشاور تاسیسات: مهدی بازرگانی
مشاور تاسیسات الکتریکی و نور: بهنام مؤمنی
اجرا: شرکت سرآمد ساختمان
سرپرست کارگاه: محمدرضا عشرتی
ناظر: وحید قدسی، سیاوش مهدی‌زاده
طراحی محوطه: وحید قدسی
مشاور و مجری پوشش گیاهی: گلنار پذیرا، فاطمه حقیقت
عکس: بابک طوسی‌پور، استودیو دید، وحید قدسی، امیر کشاورزیان

این ساختمان ویلایی، خارج از تهران، در شهرستان کوهسار استان البرز، در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع واقع شده که بخشی از یک شهرک ویلایی است. پروژه با وجود برخورداری از امتیاز وسعت زمین، با ویژگی‌ها و محدودیت‌هایی از جمله شکل و جهت‌گیری خاص سایت روبرو بود.

ویلای ۱۰۱ / دفتر معماری متد
Courtesy of Method Architects | Photo: Deed Studio

سایت پروژه یک مستطیل ۱۲۸ در ۴۰ متری است که با وجود طول زیاد، از عرض نسبتا کمی برخوردار است که به دلیل مجاورت با واحدهای همسایه در فاصله کم ـ با توجه به متراژ، ابعاد و کاربری مورد نظر ـ محدودیت‌هایی را برای رسیدن به خواسته‌های طرح، مانند محرمیت و ارتباط بین محوطه جلو و محوطه پشتی زمین، به وجود می‌آورد. همچنین ضوابط مشخصی برای محل قرارگیری بنا و فاصله جانبی تا محدوده زمین وجود داشت.

ویلای ۱۰۱ / دفتر معماری متد
Courtesy of Method Architects | Photo: Babak Toosipour

نقطه شروع در طراحی این ساختمان، ارتباط بنا با محیط خود بود، به ویژه ارتباط درون با بیرون، به نوعی که ساختمان موجودیتی در محیط خود باشد و هنگام حضور در درون، ارتباط با بیرون حفظ شود که این ارتباط مشخصا با در نظرگرفتن محرمیت و کاربری‌های مورد نظر طرح، می‌بایست به دست می‌آمد.

ویلای ۱۰۱ / دفتر معماری متد
Courtesy of Method Architects | Photo: Babak Toosipour

در برخورد با عرض کم سایت و طول زیاد آن، حجم اولیه با جداره‌های صلب و بسته رو به واحدهای کناری در نظر گرفته شد و بر خلاف آن، جداره‌های رو به محوطه جلو و پشت، تماما شفاف و باز دیده شد. دو محور عمود بر هم نیز، دسترسی‌ها و ارتباط‌ها با چهار طرف بنا را شکل داد که برای کنترل و بهبود نور، دید و دسترسی، محور عرضی به دو سمت جابجا شد و حجم اولیه به وسیله این دو محور، به چهار مکعب تقسیم شد که ابعاد هرکدام، بر پایه ویژگی‌ها و کیفیت‌های مورد نظر فضایی که در بر می‌گیرند، تغییر کرد.

Villa 101

Method Architects (Vahid Ghodsi)

Location: Kuhsar, Alborz, Iran
Date: 2016
Area: 500 sqm
Status: Completed
Project Manager: Taban Hajimirza, Majid Gatmiri
Structure: Majid Gatmiri
Mechanical Consultant: Mehdi Bazargani
Electrical & Lighting Consultant:
Behnam Momeni
Construction: Saramad Sakhteman Co.
Construction Director: Mohammadreza Eshrati
Supervisor: Vahid Ghodsi, Siavash Mehdizadeh
Landscape Designer: Vahid Ghodsi
Green Space Consultant: Golnar Pazira, Fatemeh Haghighat
Photo: Babak Toosipour, Deed Studio, Vahid Ghodsi, Amir Keshavarzian

Located out of the city, this residence is in a garden as one unit of a large complex of villas. In spite of the flexibility came from the big area of the site, the project faced a certain specifications and challenges such as specific shape and orientation of the site, building regulations and construction, client’s requests, etc.

Project’s site is a 128*40 square which despite its length is relatively limited in width. Because of the adjacency to the neighboring units – considering the size, proportions and functions of the building – there were number of limitations to reach the design intentions like privacy, front and back yard connection, as well as some regulations regarding building placement.

The Building relationship to its environment was the basis of its design, mainly inside connection to the outside; as the building is seen as an entity in its environment. Definitely, this connection must had been achieved while privacy and functionality of the building are well considered.

Due to adjacency to neighboring units on both sides in a relative close distance, the initial mass came with solid and closed surfaces on sides. This contrasts with the transparent and open surfaces on south and north sides. Two perpendicular axes formed the accesses and connections to the sides of the building from which the side axis shifted to achieve required access, light and view. Four cubes emerged by the axes and that were scaled depending on each space specific demands and qualities.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *