مجتمع مسکونی بلوار کاج / مهندسین معمار سروستان

Kaj Boulevard Residential Building / Sarvestan Architecture Group

ساختمان مسکونی بلوار کاج

مهندسین معمار سروستان (ناصر حسن‌پور، سعید فروغی)

موقعیت: اصفهان، ایران
تاریخ: ۱۳۹۶
مساحت: ۲۳۰۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: محمد شیران، مهدی دلال‌زاده
تیم طراحی: بهاره رحمانی، مجید آصالح
عکس: فرشید نصرآبادی

مهم‌ترین چالش پیش رو در طراحی این پروژه، موقعیت ویژه آن در شهر اصفهان بود. قطعه زمین سفارش‌شده، در نقطه‌ای روی حد منتهای مرزی تماس بافت متراکم شطرنجی اصفهان با دامنه‌های سبز ارتفاعات حاشیه‌ای جنوب شهر قرار داشت. لذا زمین پروژه دو روی کاملا متضاد داشت: یک رو، پهنه سبز شهری در دامنه ارتفاعات جنوبی اصفهان (زمین متعلق به سازمان آب) و منظر کوه صفه، و روی دیگر، بافت شهری نوساز جنوبی اصفهان و محدودیت‌های مشرفیت و سیمای شهری وابسته به آن و بافت آپارتمانی منطقه. از سوی دیگر، سفارش پروژه جهت ساخت آپارتمان برای فروش بود و لذا با توجه به خصوصیات منطقه و ارزش ریالی بالای زمین، حداکثر استفاده از زیربنای ممکن قابل فروش، مورد اصرار کارفرما بود. بنا بر شرایط یادشده، بهره‌گیری بیشینه از منظر جنوبی در کلیه فضاهای داخلی و کاربست شفافیت به جای پر و خالی احجام، جهت امتداد بصری میان منظر و فضاهای داخلی از سوی جنوب، و هماهنگی با شیوه متعارف آپارتمانی در بافت شمالی، به عنوان ایده اصلی طرح پیشنهاد شد.

مجتمع مسکونی بلوار کاج / مهندسین معمار سروستان
Courtesy of Sarvestan Architecture Group | Photo: Farshid Nasrabadi

نظر به قرارگیری ساختمان در مرز میان شبکه بافت شطرنجی آپارتمانی شهری معاصر و حومه سبز شهر، ویلاهای ییلاقی حومه اصفهان که عمدتا با فاصله کمی از پروژه، در دشت‌های جنوبی اصفهان، در حال گسترش بودند، مورد توجه قرار گرفت. در روزگار جاری، ویلاهای متعلق به طبقات مرفه شهری، در پیرامون کلانشهرها، برای فرار از زندگی روزمره در آپارتمان‌های لوکس محصور میان دیوارها و پرده‌های چندلایه، به سرعت محبوبیت یافته‌اند. لذا با توجه به این نیاز و امکان بالقوه ویژه در این پروژه، سعی شد ویلاهای ییلاقی به درون آپارتمان کشیده شود.

مجتمع مسکونی بلوار کاج / مهندسین معمار سروستان
Courtesy of Sarvestan Architecture Group | Photo: Farshid Nasrabadi

تراس‌های عمیق جنوبی، هم‌تراز با کف آپارتمان، و با قابلیت محصوریت و گشودگی همزمان، طراحی و کلیه امکانات زندگی در یک خانه ییلاقی مینیمال، چون پخت‌وپز، باربی‌کیو، شست‌وشو و نگهداری ظروف، مهمانی کوچک دورهمی، نوشیدن چایی عصرانه، خواب و استراحت، یخچال و اجاق، همراه با تغییر مصالح از مصالح خانگی به مصالح گرم، چون آجر قرمز و چوب، در این فضا پیش‌بینی شد. عمق مناسب تراس‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل اقلیمی (Autodesk Echotect) و در نظرگرفتن نیازهای انعطاف‌پذیر کارکردی تعیین شده است.

مجتمع مسکونی بلوار کاج / مهندسین معمار سروستان
Courtesy of Sarvestan Architecture Group | Photo: Farshid Nasrabadi

استفاده حداکثر از زیربنای ممکن و امکان جایگزینی کارکردهای متنوع در فضای واحد، دو ایده همزمان را در طراحی فضاهای داخلی ایجاب می‌کرد: انعطاف‌پذیری و شفافیت. از این‌رو، جداره‌های دو سوی تراس‌ها با شیشه‌های دارای قابلیت کاملا باز و کاملا بسته‌ شدن پوشیده شد و در طراحی داخلی، مرزبندی کارکردهای داخلی، به جای تیغه‌چینی، با عناصر تحدیدکننده کمینه انجام شد. همچنین فضای اصلی کارکردی آشپزخانه رو به منظر گردانده شد و آشپزخانه دوم، امکان تداوم بصری میان تراس کارکردی شمالی با تراس ییلاقی جنوبی را فراهم آورد. در طراحی داخلی اتاق خواب والدین و حمام متعلق به آن نیز، کاربرد بیشینه شفافیت، امکان دید به منظر، حتی در زمان حمام و یا آرمیدن را فراهم کرد.

مجتمع مسکونی بلوار کاج / مهندسین معمار سروستان
Courtesy of Sarvestan Architecture Group | Photo: Farshid Nasrabadi

در نهایت، به دنبال آن بودیم که خانه طراحی‌شده، نه فقط خانه‌ای برای نمایش و تفاخر، بلکه خانه‌ای برای زندگی باشد، نه آن‌گونه که طبقه مرفه مورد نظر پروژه حاضر، خانه‌ای را برای نمایش و ویلایی ییلاقی را جداگانه برای زندگی می‌خواهند. ایجاد قابلیت حضور دایمی منظر طبیعی در جریان زندگی در خانه، در حین انجام کلیه فعالیت‌های خانوادگی و شخصی، در راستای این هدف انجام پذیرفته است.

Kaj Boulevard Residential Building

Sarvestan Architecture Group (Naser Hassanpour, Saeed Foroughi)

Location: Isfahan, Iran
Date: 2017
Area: 2,300 sqm
Status: Completed
Client: Mohammad Shiran, Mehdi Dallalzadeh
Design Team: Bahareh Rahmani, Majid Asaleh
Photo: Farshid Nasrabadi

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *