پاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیله

Paris Peace Pavilion / Mohsen Kafaei, Mohsen Garshasby, Masih Fazile

پاویون صلح پاریس
معمار: محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیله
موقعیت: پاریس، فرانسه
تاریخ: 1395
مساحت: 7500 مترمربع
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / تقدیر ویژه
کارفرما: وب‌سایت Archasm

پاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیله

هنگامی که از صلح سخن می‌گوییم، ارائه تعریف جامع و کامل از آن، سخت و پیچیده به نظر می‌رسد، چرا که هر فرد از نگاه خود و با توجه به فرهنگ و جامعه‌ای که در آن رشد کرده است، درک متفاوتی از مفهوم صلح دارد. با این حال، مردم در جوامع و کشورهای مختلف، جلوه‌ها و وجوه مشترکی از صلح را ادراک می‌کنند و برای توصیف آن، از ویژگی‌ها، رفتارها و صفاتی مانند خندیدن، شادی، باهم‌بودن، گفتگو، تعامل و … کمک می‌گیرند که در حقیقت، تجلی عملی صلح است. این درک مشترک، ابتدا درون هر فرد شکل می‌گیرد و سپس با دیگران به اشتراک گذاشته می‌شود و جنبش‌های اجتماعی را شکل می‌دهد. بنابراین صلح یک تمایل و گرایش “درون به بیرون” و “فرد به جمع” است، جنبش و گرایشی که تمام اعضای جامعه در آن مشارکت دارند.

پاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیله
Courtesy of Mohsen Kafaei, Mohsen Garshasby, Masih Fazile

هر فرد می‌تواند با برداشتن گامی کوچک، یک لبخند و یا ارتباط و تعامل مثبت با دیگران، نقش موثر و به‌سزایی در ایجاد صلح جهانی داشته باشد. اگرچه این جنبش‌ها و گام‌های کوچک ممکن است در ابتدا موثر و تاثیرگذار به نظر نرسند، اما می‌توانند تاثیر شگرف و غیر قابل‌ تصوری در مقیاس بزرگ جهانی داشته باشند. یکی از نمونه‌های برجسته این مسئله، پس از حوادث تروریستی پاریس (2015) بود که میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان، با تغییر پروفایل خود به رنگ پرچم کشور فرانسه، توانستتند موج گسترده، عمومی و تاثیرگذاری را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنند، حرکتی به ظاهر کوچک که از افراد، به صورت تک‌تک و مجزا آغاز و تبدیل به یک حرکت جهانی شد. جلوه دیگری از این مسئله را می‌توان در تجمعات و تظاهرات ضد تروریسم، خشونت و جنگ مشاهده کرد که تک‌تک افراد پلاکاردهایی را در دست دارند که با وجود تفاوت در شعارها، در اکثر آنها کلیدواژه و مفهوم “ما” به چشم می‌خورد. در واقع، هر فرد خود را به عنوان بخشی از هویت اجتماعی و عمومی، در حل چالش‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات جهانی سهیم می‌داند و این، جلوه دیگری از حرکت فردی به جمعی است.

پاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیله
Courtesy of Mohsen Kafaei, Mohsen Garshasby, Masih Fazile

بنابراین ایده اصلی برای شکل‌گیری پاویون صلح پاریس، بر مبنای حرکت و جنبش از فرد به جمع و از “صلح درون” به “صلح بیرون” است. بر این اساس، یک شبکه از المان‌های عمودی طراحی شده است که نمادی از افراد و حرکت مردم از مکان‌های مختلف جهان، در راستای ایجاد و شکل‌گیری شبکه صلح جهانی است. این شبکه متشکل از عناصر عمودی، یک سازمان‌دهی فضایی منظم و پیوسته ایجاد می‌کند که نمادی از وحدت و به‌هم‌پیوستگی حرکت مردم است و در نهایت، این حرکت نمادین، بخش اصلی پاویون صلح را شکل می‌دهد. بازدیدکنندگان با عبور از المان‌های عمودی، تصاویر مربوط به صلح را در آنها مشاهده می‌کنند و دیدگاه خود را در مورد مفهوم صلح، بر روی آن می‌نویسند، سپس به سمت مرکز پاویون حرکت می‌کنند و می‌توانند از رمپ ایجادشده در بدنه بخش سرپوشیده پاویون، بالا روند. مردم با رسیدن به بالای پاویون، می‌توانند ضمن مشاهده چشم‌انداز فوق‌العاده، با یکدیگر ملاقات کنند، بخندند، از بودن با هم لذت ببرند، به گفتگو و تعامل بپردازند و جلوه‌ای از صلح حقیقی را به صورت عملی، تجلی دهند.

پاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیلهپاویون صلح پاریس / محسن کفایی، محسن گرشاسبی، مسیح فضیله

Paris Peace Pavilion
Architect: Mohsen Kafaei, Mohsen Garshasby, Masih Fazile
Location: Paris, France
Date: 2016
Area: 7,500 sqm
Status: Competition Proposal / Honorable Mention
Client: “Archasm” Website

When people talk about peace, they may not be able to provide a comprehensive definition of peace. Particularly, every individual has a certain understanding of peace, based on the culture and society they are raised in. However, many people in different societies with different cultures, share similar perceptions of peace; perceptions that people sometimes use in order to define the concept of peace, namely smile, joy, being together, communication, interaction and so forth, which in a sense, is the essence of peace that comes to realization. This shared understanding primarily forms within each individual and then, it is shared with the public, through a movement. Therefore, peace is a trend from inside to outside or from Individual to Public (ITP), a movement that all individuals of a society are contributing to.

Each individual can play a significant role in shaping the global peace movement, by taking a small step, a smile, a connection, and so forth. Although, such a movement may not seem as influential in the beginning, it can indeed play a major role in the bigger picture. One of the prominent examples can be seen in the events after the terror attacks in Paris (2015); In a movement, all people from around the world, changed their profile pictures and added a French flag filter that in turn, could make a vast and powerful impact on the social media; A small action started from individuals, yet led to a global movement. Another example of these movements can be seen in all anti-terrorist, anti-war, anti-violence protests, where all individuals are holding posters with different mottoes, but all using the term “we” all throughout. In fact, each individual sees himself as a part of the social identity and fabric of that society, and attempts to participate in resolving the global conflicts and challenges, again showcasing an individual to public movement.

Therefore, the main concept for designing “Paris Peace Pavilion” is based on movement from individual to public (ITP) and from intrinsic peace to extrinsic peace. According to this, a grid comprising of vertical elements is designed, which represents movement of people from different places on site into the pavilion. This will help providing the spatial organization and public unification, which will eventually create peace in the central part. All exhibitors will pass through the vertical elements, watch peace images and write their understanding of the concept of peace. Then, they walk towards the center of the pavilion, where they can walk up the ramps. This is the ITP trend that flow through the pavilion and once, people arrive on top of the pavilion, the only thing they see, is each other and the surrounding, nothing else. Peace happens on top of the pavilion, where people talk, laugh, enjoy, unite, and stay together.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *