ساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مام

New Plasco Building / MOM Office

ساختمان پلاسکوی نو
معمار: دفتر معماری مام (محمد محمدزاده)
موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: 1397
مساحت: 20000 مترمربع
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه
کارفرما: بنیاد مستضعفان
تیم پروژه: جعفر لطف‌اللهى، امير برزويى، مجتبى رجبى، بهرنگ بنى‌آدم، پريا شعاعى، آرين شعاعى، نرجس ثقفى‌زاده، فائزه جبارى

ساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مام

طرح به دنبال صدور بیانیه‌ای شعاری، نمادین یا تصویری، با رجوع به حادثه آتش‌سوزی، فداکاری جان‌باختگان یا بنای تخریب‌شده‌ پلاسکو نیست. نتیجه طراحی، طرحی صامت است که تلاش دارد از بیرون و درون، با شهر پیوند و گفتگو برقرار کند. حاصل این گفتگو در بیرون، حالت بافت‌وار عمودی آن در حجم است که گویی در تداوم دانه‌بندی ساختمانی محیط پیرامون و در ارتفاع شکل گرفته است. کیفیت مات مصالح پیشنهادی برای پوسته نیز به تقویت پیوستگی با بافت شهری کمک می‌کند. حاصل این گفتگو در درون، تداوم درخت‌وار فضای عمومی و مدارای اجتماعی از تراز خیابان تا بام، در میان بنا و چرخش آن در مجاورت پوسته پیرامونی ساختمان، در قالب فضاهایی باغچه‌وار برای تجمع و بهره‌مندی از دید‌های متنوع شهری و طبیعی است.

ساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مام
Courtesy of MOM Office

طرح فاقد عنصری یادمانی به معنای رایج کلمه، برای این حادثه یا قربانیان آن است؛ در عوض، فضایی تهی‌شده، معلق و ویرانه‌گون، به عنوان یک فضای دارای کارکرد‌ ساختاری، از بام تا همکف و در امتداد فضای خالی میانی، همچون فقدان، جراحت یا خراشی در دل ساختمان جای گرفته است. علاوه بر این‌ها، ‌در بام و در طبقه زیرین آن، موزه، گالری، رستوران و کافه‌هایی برای حضور شهروندان، و یادآوری و پاسداشت فداکاری آتش‌نشانان جان‌باخته پیشنهاد شده است.

ساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مام
Courtesy of MOM Office

به منظور رعایت حقوق مال‌باختگان و نیز با توجه به شوک‌های تورمی اخیر، از پیچیدگی‌های شکلی و ساختمانی، و اسراف در مصرف مصالح پرهیز شده و سرعت، سهولت و کم‌هزینه بودن اجرا، در طراحی مورد توجه ویژه بوده است.

ساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مامساختمان پلاسکوی نو / دفتر معماری مام

New Plasco Building
Architect: MOM Office (Mohammad Mohammadzadeh)
Location: Tehran, Iran
Date: 2018
Area: 20,000 sqm
Status: Competition Proposal
Client:
Mostazafan Foundation
Project Team: Jafar Lotfollahi, Amir Borzouei, Mojtaba Rajabi, Behrang Baniadam, Parya Shoaee, Arian Shoaee, Narjes Saghafizadeh, Faezeh Jabbari

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *