کتاب‌فروشی زبانکده عرفان / استودیو معماری ری

Erfan Bookstore / Ray Architects

کتاب‌فروشی زبانکده عرفان

استودیو معماری ری (علیرضا محمدی)

موقعیت: رشت، ایران
تاریخ: ۱۳۹۷
مساحت: ۳۳ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: وحید دولتخواه
همکار طراحی: شیوا نجفی
عکس: استودیو دید

بودجه محدود پروژه و متراژ کم فضا ما را مجاب کرد که از دیوارها صرفا استفاده عملکردی کنیم و تمامی سطح دیوارها را به قفسه‌های کتاب اختصاص دهیم و از طرفی، ما را به خلق فرمی ساده و هندسی (با قابلیت اجرای راحت) و انتخاب مصالح ارزان سوق داد، مثل استفاده از متریال بازیافتی لوله پلیکا در سقف، برای نگهداری شیشه‌های رنگی و پوشاندن منبع نور.

سناریو فضایی این پروژه بدین‌صورت است که در ابتدا با استفاده از دوربین و نرم‌افزار تعبیه‌شده، چهره و لبخند مراجعه‌کنندگان تشخیص داده می‌شود و سپس با دادن رتبه از صفر تا هفت به میزان لبخند مراجعه‌کنندگان، نورپردازی فضا به ترتیب، از طیف سرد تا گرم تنظیم‌ می‌شود. در واقع، فضایی با نورپردازی گرم و حسی شاد، نوعی پاداش ‌به لبخند مراجعه‌کنندگان و مشوقی ‌است ‌برای شادبودن و لبخندزدن بیشتر آنها.

Erfan Bookstore

Ray Architects (Alireza Mohammadi)

Location: Rasht, Iran
Date: 2018
Area: 33 sqm
Status: Completed
Client: Vahid Dolatkhah
Design Associate: Shiva Najafi
Photo: Deed Studio

Spatial scenario of the project is in such a way that face and smile of customers have been captured (detected) by a camera at the entrance door. The camera software rank the smile level of customers from 0 to 7 and based on which regulate space lighting from cold to warm spectrum respectively. Reward of smiling customers is a space with warm lights and happy feelings. This is an incentive for being happy and more smile.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *