ساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا

106 Residential Building / Hypertext Architecture Studio + Pragmatica Design Studio

ساختمان مسکونی 106 مهرشهر
معمار: استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا
موقعیت: کرج، ایران
تاریخ: 1398
مساحت: 1600 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: بهزاد منادی‌زاده
تیم طراحی: حسن اسناوندی، محمدرضا محب‌علی، نسترن نصیری
سازه: افشین قائمی
تاسیسات مکانیکی: مهندس دلاوری
تاسیسات الکتریکی: مهندس کهندانی
اجرا: فرشید کریمی
نظارت: حسن اسناوندی
گرافیک: مرضیه تابش‌فرد
عکس: متین جامعی
جوایز: رتبه سوم گروه مسکونی آپارتمانی جایزه معمار 1398

ساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا

ساختمان مسکونی 106 در باغ‌شهر مهرشهر (کرج) واقع است، بستری با پوشش گیاهی و فضای سبز انبوه که گونه ساختمان مسکونی آپارتمانی در آن از پتانسیل ویژه‌ای برخوردار است. قابلیت نورگیری از تمام جهات، و همچنین دید و منظر مناسب به فضای اطراف کمک می‌کند تا فضای داخلی آپارتمان، انعطاف‌پذیر و برای سکونت دلنشین‌تر باشد.

ساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا
Courtesy of Hypertext Architecture Studio + Pragmatica Design Studio | Photo: Matin Jamei

برنامه پروژه شامل سه طبقه مسکونی روی همکف، و لابی، پارکینگ و استخر در همکف و زیرزمین بود و طبق ضوابط شهرداری، استفاده از سقف شیب‌دار در منطقه باغ‌شهر الزامی است. همچنین رعایت حریم 1/5 متر از شرق و غرب، 2/5 متر از سمت شمال، و پیشروی 60 درصد از جنوب، یک محدوده ساخت با کشیدگی 1 به 4 پیش روی ما قرار داد. از این‌رو تصمیم گرفتیم با برش عرضی و ایجاد فضای خالی در میان توده اصلی، بین برنامه و فرم پروژه همپوشانی به وجود آوریم.

ساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا
Courtesy of Hypertext Architecture Studio + Pragmatica Design Studio | Photo: Matin Jamei

برش توده راه‌حل مناسبی بود تا بتوانیم این ساختمان طویل را از طریق نفوذ نور و تفکیک بخش‌های مختلف فضای خانه سکونت‌پذیر کنیم. بر همین اساس، فضاهای خصوصی شامل چهار اتاق خواب، در قسمت شمالی، و سالن پذیرایی در قسمت جنوبی جانمایی شد و ارتباط عمودی، ورودی واحدها، آشپزخانه و نشیمن خصوصی در قسمت میانی قرار گرفت. همچنین برش‌های عرضی در قالب نورگیر و پنجره‌های عمودی، علاوه بر تعریف هر یک از این حوزه‌ها، دید و نور مناسب را برای آنها فراهم کرد.

ساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا
Courtesy of Hypertext Architecture Studio + Pragmatica Design Studio | Photo: Matin Jamei

حضور درختان بلند کاج در اطراف ساختمان برای ما بهانه‌ای بود تا توده را از نقاطی دیگر برش داده و بتوانیم نور و دید مناسبی را از نماهای جانبی به فضاهای داخلی بدهیم. همچنین با توجه به خالی بودن زمین غربی و دید از بلوار اصلی به این جبهه از ساختمان، برش‌های عرضی از ایجاد جداره عظیم و صلب در این جبهه جلوگیری کرد.

ساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا
ساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا
ساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا
ساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکاساختمان مسکونی 106 مهرشهر / استودیو معماری فرامتن + استودیو طراحی معماری پراگماتیکا

106 Residential Building
Architect: Hypertext Architecture Studio + Pragmatica Design Studio
Location: Karaj, Iran
Date: 2019
Area: 1,600 sqm
Status: Completed
Client: Behzad Monadizadeh
Design Team: Hassan Asnavandi, Mohammadreza Mohebali, Nastaran Nasiri
Structure: Afshin Ghaemi
Mechanical Consultant: Mr. Delavari
Electrical Consultant: Mr. Kohandani
Construction: Farshid Karimi
Supervision: Hassan Asnavandi
Graphic: Marziyeh Tabeshfar
Photo: Matin Jamei
Awards: 3rd Place of Memar Award 1398 in Residential Apartments Category

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *