دفتر اداری کارخانه شانا / دیمور استودیو

Shana Factory Office / Demore Studio

دفتر اداری کارخانه شانا

دیمور استودیو (محمد عباس‌زاده)

موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، قم، ایران
تاریخ: ۱۴۰۱
مساحت: ۵۵۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: آقای بحرینی
ترسیم نقشه‌های اجرایی: مهدی شاهین 
تاسیسات مکانیکی: گروه بازرگانی احمدخانی، حامد نصیری
تاسیسات الکتریکی: حسن محمدنژاد
سرپرست کارگاه: آقای مقدم، آقای اسماعیلی
دیوار سبز: باغ‌های عمودی مانگرو
گرافیک: دیمور ویژن (فریبا چمنی)
عکس: استودیو پاشایی

در این پروژه به دنبال نوعی فضای انعطاف‌پذیر و شکستن مفهوم مرز بر اساس دیوارها بوده‌ايم، به‌گونه‌ای که مرز بین بیرون و درون هم وجود داشته و هم وجود نداشته باشد. در حقیقت، یک دوگانگی فضایی بر اساس فضاهای نیمه‌عمومی شکل گرفته است که با دیواره این فضاها تغییر و فضاهای جدیدی برای گفتگو تولید می‌کند.

Shana Factory Office

Demore Studio (Mohammad Abbaszade)

Location: Salafchegan Special Economic Zone, Qom, Iran
Date: 2022
Area: 550 sqm
Status: Completed
Client: Mr. Bahraini
Construction Drawings: Mahdi Shahin
Mechanical Engineering: Ahmadkhani Group, Hamed Nasiri
Electrical Engineering: Hasan Mohammadnejad
Construction Site Manager: Mr. Moghaddam, Mr. Esmaeili
Green Wall: Mangrove Green Wall
Graphic: Demore Vision (Fariba Chamani)
Photo: Pashaei Studio

In this project, we have been looking for a kind of flexible space, and breaking the concept of border based on walls, so that the border between outside and inside both exists and does not exist. In fact, it is a spatial duality based on semi-public spaces that change with the walls of these spaces and create new spaces for conversation.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *