آپارتمان دلارام / دفتر معماری کاصا

Delaram Apartment / KaSa Office

آپارتمان دلارام

دفتر معماری کاصا (یحیی کاشی، الهام صادقیان)

موقعیت: همدان، ایران
تاریخ: ۱۴۰۰
مساحت: ۱،۳۰۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: آقای دلارام
سازه: گروه مبنا
تاسیسات مکانیکی: رضا مقصودخواه، محمد میرزایی
تاسیسات الکتریکی: رضا عابدی
اجرا: یحیی کاشی، محمد حاجیلویی
گرافیک: الناز سعیدی‌تبار
عکس: رضا محمودی

پروژه‌های آپارتمانی در ایران، پس از جاافتادن دیاگرام دامینو به عنوان یک دیاگرام عام و متداول، به لحاظ ساختاری، شباهت بسیاری به همدیگر پیدا کرده‌اند، و همه سازندگان این بناها با تمرکز بر بعد اقتصادی و استفاده از تراکم حداکثری، به تولید جعبه‌های عام در زمین‌های میان‌بافت می‌پردازند. از این‌رو، برای معمار و مسیر فکری‌اش در برخورد با این جعبه‌ها، راه‌های زیادی به منظور تولید یک اثر واجد ارزش باقی نمانده است.

آپارتمان دلارام / دفتر معماری کاصا
Courtesy of KaSa Office | Photo: Reza Mahmoudi

یکی از راه‌های باقی‌مانده در برخورد با جعبه‌های عام آپارتمانی که در پروژه حاضر سعی کردیم روی آن تمرین کنیم، تمرکز بر نحوه سازماندهی پروگرم‌ها و جعبه‌های فضایی ریزدانه، میان‌دانه و درشت‌دانه حاوی آن‌ها داخل پاکت‌های حجمی این جعبه‌هاست. در همین راستا، ما جعبه‌های فضایی حاوی پروگرم‌ها را در ابعاد مختلف و به‌صورت مستقل، بر روی اسلب‌های فضایی دامینو و در میان شبکه ستون‌ها سازماندهی کردیم و سعی بر آن داشتیم که استقلال پروگرم‌ها را در مرز بیرون و درون پروژه نیز حفظ کنیم. همچنین در مسیر سازماندهی این پروگرم‌ها، مسائلی همچون محدوده نورگیری مناسب از جبهه جنوب تا جنوب‌شرقی، و نیز جهت دید و منظر مناسب از سمت شهر و کوهستان الوند، مورد توجه ویژه قرار گرفتند. 

آپارتمان دلارام / دفتر معماری کاصا
Courtesy of KaSa Office | Photo: Reza Mahmoudi

با توجه به تعریض زمین پروژه و افزایش سطح اشغال، با کاهش سطح عرصه نسبت به اعیان مواجه بودیم که این موضوع باعث شد تا از طریق احیای بام به عنوان حیاط، سرانه حیاط مورد نیاز ساکنان را به‌جای زمین، بر روی بام تامین کنیم.

Delaram Apartment

KaSa Office (Yahya Kashi, Elham Sadeghian)

Location: Hamedan, Iran
Date: 2021
Status: Completed
Area: 1,300 sqm
Client: Mr. Delaram
Structure: Mabna Group
Mechanical Engineering: Reza Maghsoudkhah, Mohammad Mirzayi
Electrical Engineering: Reza Abedi
Construction: Yahya Kashi, Mohammad Hajiloei
Graphic: Elnaz Saeidi Tabar
Photo: Reza Mahmoudi

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *