معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018

معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی یک ساختمان مسکونی آپارتمانی.

|- معیارهای شایستگی از دیدگاه فرشاد فرهی

معیارهای شایستگی از دیدگاه فرشاد فرهی


|- معیارهای شایستگی از دیدگاه محمدرضا نیکبخت

معیارهای شایستگی از دیدگاه محمدرضا نیکبخت


|- معیارهای شایستگی از دیدگاه آرمین‌محسن دانشگر

معیارهای شایستگی از دیدگاه آرمین‌محسن دانشگر


|- معیارهای شایستگی از دیدگاه علی حمیدی مقدم

معیارهای شایستگی از دیدگاه علی حمیدی مقدم


|- معیارهای شایستگی از دیدگاه امیرحسین طاهری

معیارهای شایستگی از دیدگاه امیرحسین طاهری

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *