Pedari Guest House / ZAV Design & Build

مهمان‌سرای پدری

طراحان و بناکنندگان زاو (محمدرضا قدوسی، پارسا اردم)

موقعیت: خوانسار، اصفهان، ایران
تاریخ: ۱۳۹۰
مساحت: ۲۰۰۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: اکرم مدنی
همکاران طراحی: فاطمه رضایی، شهرزاد فدایی، پونه صدری‌منش
سازه: نادر شکوفی
تاسیسات: علی غنی‌زاده
جوایز: رتبه سوم گروه عمومی جایزه معمار ۱۳۹۰

شهر و همسایگی
با توجه به ابعاد دانه‌های شهری مجاور، بنای سرای پدری به سه قطعه تقسیم شده است تا دانه‌بندی بافت خدشه‌دار نشود؛ قطعه‌ها صلب نیستند و با شکست‌هایی در داخل بافت جا گرفته‌اند. در این قطعات، به خط آسمان شهر نیز توجه شده است، به نحوی که هر قطعه با بنای مجاور اختلاف اندکی دارد، قطعه وسط هم بسیار کوتاه است تا هم زمانی که هتل را از فاصله دورتر نگاه می‌کنیم، سطح اشغال آن یک‌سوم وضعیت واقعی دیده شود و هم به عنوان یک تراس شهری عمل کند و در نتیجه، فضای عمومی شهر با زبانی امروزی، تا داخل بنا گسترش می‌یابد.

Courtesy of ZAV Design & Build
Courtesy of ZAV Design & Build

محیط طبیعی
کوه «سول» که همچون دیوار سنگی بزرگی، شهرستان خوانسار را در برگرفته است، از خیابان اصلی مجاور سرای پدری، یعنی خیابان سرچشمه قابل رویت است. همانند پارک سرچشمه خوانسار، باقی قسمت‌های کوهپایه‌های سول نیز محیط طبیعی زیبایی دارد. به این دلیل، قطعات ساختمان از یکدیگر فاصله گرفته‌اند تا از فاصله بینشان، طبیعت خوانسار قابل رویت باشد.

Courtesy of ZAV Design & Build
Courtesy of ZAV Design & Build

«ژن» خوانساری
طراحی این ساختمان، با توجه به فاصله زمانی ۷۰ ساله ساخت دو بنا و تغییرات گسترده در حوزه زیبایی‌شناسی، بر اساس مفاهیم و برخی عناصر جزییات معماری خوانسار، با گویشی امروزی صورت گرفته است. در مقیاس شهر، در طراحی این ساختمان، الگوی کوچه‌ پس‌کوچه خانه به کار گرفته شده است، این الگو، حتی داخل خانه نفوذ کرده است و در راهرویی که در سطور پایین می‌شناسیم‌اش، معماری را با فضای شهری چفت و بست می‌کند.

Courtesy of ZAV Design & Build
Courtesy of ZAV Design & Build

درون‌گرایی، یکی از مفاهیمی است که در این پروژه رعایت شده است، به طوری که معماری به داخل حیاط رو کرده و در سطوح خارجی، کم سر و صداتر است. از دیگر مفاهیم، استفاده از واژه «خانه» به جای «اتاق» در خوانسار است، چرا که کلیه فعالیت‌های خانه در اتاق رخ می دهد. اتاق‌ها (خانه‌ها) در معماری خوانسار، از طریق فضای نیمه‌باز به حیاط می رسیدند، همچنین اتاق‌ها قابلیت سرهم شدن را داشتند. این موضوعات در معماری واحدهای سکونتی این ساختمان رعایت شده‌اند. فضاهای خدماتی واحدها نیز توسط راهرویی که تعبیری از پس‌کوچه‌‌های بازار خوانسار را دارند، از اتاق‌ها تمیز داده شده‌اند.

Pedari Guest House

OZAV Design & Build (Mohamadreza Ghodousi, Parsa Ardam)

Location: Khansar, Isfahan, Iran
Date: 2011
Area: 2000 sqm
Status: Completed
Client: Akram Madani
Design Team: Fatemeh Rezaei, Shahrzad Fadaei, Pouneh Sadrimanesh
Structure: Nader Shokoufi
Mechanical Consultant: Ali Ghanizadeh
Awards: 3rd Place of Memar Award 1390 in Public Buildings Category

City and Neighborhood
Considering the dimensions and scales in the city, the building is divided into three blocks, they have fills and openings, in order to sit well with the texture of the neighborhood and not seem rigid. Also, there is a special consideration to its skyline, such that each block has a tiny height difference with its neighbor and the one in the middle is much lower, so when you look at the guesthouse from far away, you only see one third of the building and either it works as a urban trace to extension of the public domain.

Natural Surroundings
From the main street next to the house which is called Sarcheshmeh Street, mount Sool can be seen. The mountain has surrounded the city like a huge stone wall. Other parts of its hillside have amazing nature around the hotel. That’s why the gaps are created between the blocks of the building to have a view of this amazing scenery.

Khansari Genome
70 years of age difference between the two parts of the house and vast changes in the field of aesthetic, made the architects design use the same Khansari architectural concepts and details, but in an up-to-date version. The architects have used the concept of “kucheh–pass-kucheh‘’ pattern in the city within the building; this has actually continued inside the building and in the units and has strongly connected the city and the house.

Introversion is also another concept architects considered here in a way that more emphasis is on the yard inside, rather than the street. In Khansari dialect, the word ‘’khaneh‘‘ (meaning house in Farsi) means room, maybe because all of the activities of a house was taking place in a room. Also, rooms (khaneh) are usually opened to the backyard by a semi open space and usually it’s possible to connect room to each other through door in between them. All of these characteristics have been used in the guesthouse unit apartments. Service areas resemble Khansari bazaar’s corridors.

3 thoughts on “Pedari Guest House / ZAV Design & Build”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *