Farshad Farahi

Iranian Architect Merit Award 2020

جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره سوم | 1399: ساختمان‌های اداری

رویکرد: معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز

برگزارکننده: وب‌سایت معمار ایرانی
داوران: فرشاد فرهی، حمید نورکیهانی، فیروز فیروز، کورش رفیعی، حبیبه مجدآبادی

شرایط شرکت‌کنندگان: ساختمان‌های اداری که تا پایان سال 1398، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند، در این جایزه شرکت داده می‌شوند.

Read More ›››

Iranian Architect Merit Award 2019

جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

رویکرد: معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز

برگزارکننده: وب‌سایت معمار ایرانی
داوران: فرشاد فرهی، مهرداد ایروانیان، بهروز منصوری، کاترین اسپریدونف، آرش بصیرت

شرایط شرکت‌کنندگان: ساختمان‌های مسکونی ویلایی که تا پایان سال 1397، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند، در این جایزه شرکت داده می‌شوند.

Read More ›››

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018 (Third Place)

معیارهای شایستگی رتبه سوم جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی پروژه آپارتمان مسکونی در آبادان، اثر فرشاد مهدی‌زاده و رها اشرفی، برنده رتبه سوم این جایزه.

Read More ›››

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018 (Second Place)

معیارهای شایستگی رتبه دوم جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی پروژه ایل‌خانه، اثر گروه طراحی شیفت (رامبد ایلخانی، نشید نبیان، درنا مصرزاده)، برنده رتبه دوم این جایزه.

Read More ›››

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018 (First Place)

معیارهای شایستگی رتبه نخست جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی پروژه هم‌سایه، اثر دفتر معماری رازان (سیدنوید امامی)، برنده رتبه نخست این جایزه.

Read More ›››

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018

معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی یک ساختمان مسکونی آپارتمانی.

Read More ›››