سردر ورودی پردیس فارابی دانشگاه هنر / استودیو معماری دال

Entrance Gate of Art University’s Farabi Campus / DAAL Architecture Studio

سردر ورودی پردیس فارابی دانشگاه هنر
معمار: استودیو معماری دال
موقعیت: کرج، ایران
تاریخ: 1394
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه
کارفرما: دانشگاه هنر
تیم طراحی: علیرضا اسفندیاری، محمدرضا اسفندیاری، هیلدا تهرانی
همکار طراحی: آذین فتحی

project-0090_02project-0090_03project-0090_04project-0090_05

در طراحی سردر ورودی دانشگاه هنر، توجه ویژه‌ای به الگوهای زیبایی‌شناسی معماری ایرانی و اسلامی، از قبیل تقارن و تناسبات هندسی، و نیز استفاده از کهن‌الگوی طاق، به عنوان استراتژی اصلی طراحی پروژه شده است.

Courtesy of DAAL Architecture Studio
Courtesy of DAAL Architecture Studio

به منظور تفکیک کاربری پیاده از سواره و سهولت در عبور و مرور انسان و ماشین، با الهام هندسی از معماری ایرانی و اسلامی و ایجاد شکست در صفحه عمودی و چرخش دو صفحه جانبی به عقب، امکان عبور پیاده از دو ورودی مجزا و بدون تداخل با سواره فراهم شده است.

Courtesy of DAAL Architecture Studio
Courtesy of DAAL Architecture Studio

طاق ورودی که از صفحه‌ای سیال با خمشی دوطرفه شکل گرفته، تداعی‌گر شکل هندسی گیتی است و نقش‌های آجری بر روی آن نیز که از تکرار و تداوم مربع‌های منعطف به وجود آمده، استعاره‌ای‌ است از نقشی که هنر انسان بر پهنه گیتی تصویر کرده است.

Courtesy of DAAL Architecture Studio
Courtesy of DAAL Architecture Studio

اغلب مصالح استفاده‌شده در طراحی سردر، آجر است که دارای ماندگاری زیاد و نیز هماهنگ با ساختمان‌های موجود در دانشگاه است. هم‌نشینی آجر و بتن که یکی، واجد صلبیت و از شاخصه‌های معماری ایرانی و اسلامی و دیگری، نماد سیالیت و دستاورد جهان صنعتی و عنصر جدایی‌ناپذیر معماری مدرن  است، ماحصلی درخور و پاسخ‌گو برای پروژه به وجود آورده است.

project-0090_01project-0090_02project-0090_03project-0090_04project-0090_05project-0090_06

Entrance Gate of Art University’s Farabi Campus
Architect: DAAL Architecture Studio
Location: Karaj, Iran
Date: 2015
Status: Competition Proposal
Client: Art University
Design Team: Alireza Esfandiari, Mohammadreza Esfandiari, Hilda Tehrani
Design Associate: Azin Fathi

We had a special attention to Iranian aesthetics aspects like presence of geometry and symmetry and using vault as an ancient Iranian archetype to design this building.

Most used material in this building is break which resist for a long time and also is one of the Iranian architecture symbols and also has harmony with existence building in the university campus.

2 thoughts on “Entrance Gate of Art University’s Farabi Campus / DAAL Architecture Studio”

  1. پروژه خوب و منطقی هست که هم سردره (از عهده عملکردش براومده) و هم برآمده از معماری این مرز و بومه . فقط فکر میکنم لزومی نداشت قسمت بالای پروژه بشکنه و می تونست صاف بمونه

  2. دو تا مشکل توی این طرح هست. یکی اینه که بی دلیل خیلی سایز بزرگی داره و دوم اینکه بدنه و مخصوصاً پایه ها حجیم و متریال خور طراحی شدند. در ضمن از طرح برج آزادی هم اقتباس شده.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *