Chik Photography Studio Renovation / Rokham Design Studio

بازسازی آتلیه عکاسی چیک
معمار: گروه طراحی رخام (امیررضا همتیان)
موقعیت: سمنان، ایران
تاریخ: 1396
مساحت: 45 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: محراب مزینی
همکار طراحی: آتوسا ابوحمزه
اجرا: شاهرخ اخلاقی

بازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیان

کارفرما فضایی 60 متری را به فضای عکاسی و دکورهای عکاسی آتلیه اختصاص داده بود و بخش اداری با مساحت 45 مترمربع، به تیم ما سپرده شد. با توجه به خواسته‌های کارفرما مبنی بر جداسازی فضاها و همچنین اضافه‌کردن دیوارهایی در بخش آتلیه عکاسی، تصمیمات طراحی گرفته شد و در نهایت، سعی شد فضایی یک‌دست با محوریت نور (پرتوهای نوری) ایجاد شود.

بازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیان
Courtesy of Amirreza Hemmatian

نور را که عنصری اصلی در فرایند ثبت عکس است، می‌توان به عنوان کانسپت اصلی طراحی در نظر گرفت. پرتوهای نوری در ایستگاه‌های اصلی فضای مراجعه، از سقف به سر فرد می‌ریزد و در قسمت‌هایی دیگر آرام می‌گیرد و محو می‌شود. با در نظرگرفتن سه نقطه کانونی اصلی فضا در ورودی، بالای فضای پذیرش که میز کارمندان قرار می‌گیرد و بالای فضای اصلی مدیریت، ایده اصلی طراحی با لوله‌هایی نوری که در این کانون‌ها متمرکز می‌شوند و در باقی قسمت‌ها، در فضا پخش هستند، شکل گرفت.

بازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیان
Courtesy of Amirreza Hemmatian

یکپارچگی در سقف و دید وسیع، به علت محدودبودن فضای طراحی، با استفاده از پارتیشن‌هایی شیشه‌ای در جداسازی قسمت‌ها محقق شد. الگوی روی شیشه‌ها نیز بر اساس لنز دوربین‌های عکاسی و گرافیکی‌کردن آن، و به منظور نزدیک‌کردن این فضا به کاربری فانتزی‌ای بود که قرار است محل رجوع مشتریان باشد.

بازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیان
Courtesy of Amirreza Hemmatian

محلی برای قرارگیری نمونه عکس‌های آتلیه، در پشت فضای نشیمن کارمندان قرار گرفته است که این بخش با استفاده از باکس‌هایی که با همان الگوریتم سقف، جلو و عقب شده‌اند، تعریف شد. نمونه عکس‌ها با چاپ بر روی ورق‌هایی شفاف از جنس تلق، بر روی این باکس‌ها قابل نصب خواهند بود و نور طبیعی این فضا که از سمت غرب بسیار آزاردهنده بود، توسط این باکس‌ها کنترل شد. تلق‌ها در روز، با نور طبیعی پشت آنها و در شب، با نورهای مخفی و ملایمی که در آنها تعبیه شده است، روشن می‌شوند.

بازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیانبازسازی آتلیه عکاسی چیک / امیررضا همتیان

Chik Photography Studio Renovation
Architect: Rokham Design Studio (Amirreza Hemmatian)
Location: Semnan, Iran
Date: 2017
Area: 45 sqm
Status: Completed
Client: Mehrab Mozayyeni
Design Associate: Atousa Abouhamzeh
Construction: Shahrokh Akhlaghi

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *